9RX 490Traktor

  • Max. motoreffekt (ECE-R120): 539 hk (396 kW)
  • 6-cylindrig 13,6 liters motor
  • 24,6 ton (smalt utförande), 4 154 mm hjulbas
  • En imponerande anliggningsyta på upp till 66, 890 cm² (0,420 kg per cm² marktryck) med 914 mm bandbredd

9-serien: MEGA POWER

9RX-traktorerna är kraftfullare, och tack vare de nya möjligheterna till viktbelastning har den också ökad dragkraft. Det totala avtrycket är upp till 119 procent större än för hjultraktorn, och mer än 42 procent större än för 2-bandstraktorn. Dragkraften bibehålls fullt ut, även vid vändning under belastning, och med låg risk för jordvallning på vändtegen. Den smala transportbredden, en max. hastighet på 40 km/h på väg och hyttens fyrpunktsfjädring gör den lätt att köra mellan fält.

9RX. OJÄMFÖRBAR DRAGKRAFT.