Precisionslantbruk

Precisionsjordbruk

Högre avkastning
Optimera användningen av insatsmedel som utsäde, gödning, växtskyddsmedel, med mera, för att bättre matcha varje enskilt fälts förutsättningar och maximera avkastningen.

Bättre ekonomiska beslut
Använd informationen om maskinanvändning och insatsmedel för en bättre förståelse för kostnader och bättre beslut.

Förbättrad hållbarhet
Minska bränsleförbrukningen och överutnyttjande av insatsmedel, såsom gödnings- och växtskyddsmedel, för ett mer hållbart lantbruk.