Plantering och sådd

Analys och förberedelse

Det går lätt skapa kartor för variabel mängdregling av utsäde. Använd avkastningskartor från John Deere Operations Center™ i kombination med annan data som eventuellt finns tillgänglig (jordprover, satellitkartor över biomassa, etc). Du kan göra detta helt själv, eller engagera en agronom eller specialisten på precisionslantbruk hos din lokala John Deere återförsäljare.

john-deere-precision-ag-specialist-with-customer

Arbetet på fältet

När du är färdig med kartorna kan du skapa en arbetsplan för enskilda fält, som inkluderar referenslinjer för planterings- eller såmaskinen, och skicka denna till traktorn. Tack vare ISOBUS-kompatibiliteten visas inställningarna för såmaskinen i traktormonitorn så snart redskapet är tillkopplat. När traktorn kör in på fältet visas jobbet automatiskt i monitorn. Föraren behöver inte göra mer än att bekräfta och sedan direkt på börja arbetet.

Det handlar helt och hållet om kvalitet. Om att göra på rätt sätt.

boskapsuppfödare
James Dyer
Lantbrukare

Kundberättelser

Tiden för sådd med varierande mängd är nu!

Tiden är inne för sådd med variabel mängdreglering!

Sådd med variabel mängdreglering handlar inte bara om att öka avkastningen och minska kostnaderna. Det handlar också om att på ett ändamålsenligt sätt hantera minskande nederbördsmängder i klimatförändringarnas spår. Flera franska lantbrukare och entreprenörer berättar hur de möter utmaningarna.

Varje frö är värdefullt

Varje frö är värdefullt

Tillsammans med Saaten-Union letar John Deere efter nya sätt att optimera sådden. För att göra det måste teknisk expertis och agronomisk kunskap gå hand i hand.