TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor ger förarna en bild av avverkningen i realtid. Skördarens data och GPS-baserade information om vart stockarna ligger överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic Kartor för skotarförarna att använda.

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor är ett nytt sätt att visualisera beståndet.

Det valda sortimentet är lätt att hitta. Samarbetet mellan förarna förbättras.

Nu behöver du inte gissa längre.


Planering av avverkningsplatsen

Några ritningar över skogen

Vägledning för planering av objekt

Vägledning för planering av objekt som ingår i TimberMatic Kartor hjälper till att starta objektet som skapats i TimberManager. Om det inte finns någon färdig plan kan den skapas direkt i TimberMatic Kartor och planeringsguiden ger detaljerad vägledning. När området är inritat i TimberMatic Kartor är det möjligt att kontrollera virkessortimentet och totala volymer för hela beståndet. 

Med den goda planeringen av avläggen och den mer exakta timingen av de producerade virkessortimenten kan hela produktionen och logistikprocessen effektiviseras. Maskinens drifttid förbättras och skördarförarens egen arbetsplanering blir lättare. När körvägar är välplanerade i förväg minskar körsträckan och bränsleförbrukningen och naturområdena får mer synlighet.

De guidade planeringsfaserna av verktyget ger maskinföraren stöd vid sitt arbete. På så sätt går arbetet snabbare och skördekvaliteten blir bättre.

Faser i objektsplanering

1. Avverkningsgräns

 • Du kan rita en avverkningsgräns genom att lägga till punkter på kartan och använda sax för att skära ett hål. Du kan rita ett eller flera områden. 

2. Naturskyddsområden

 • Du kan markera områden som ska skyddas mot avverkning som punkter, linjer eller områden på kartan. 

3. Virkesupplag

 • Du kan markera områden för lagring av stockar genom att välja punkter, linjer eller områden på kartan. 

4. Huvudrutt

 • Du kan rita huvudvägarna mellan avverkningsplatsen och virkesupplag eller över avverkningsplatsen genom att lägga till punkter på kartan.  

5. Platser 

 • Du kan markera platser att uppmärksamma för säkerhet, svår terräng etc. som punkter, linjer eller områden på kartan. 

6. Vägnät

 • Du kan skissa ett förslag på körvägar inuti avverkningsplatsen med ett verktyg för frihandsritning.    
  • Rita en avverkningsgräns genom att lägga punkter på kartan.
  • Använda sax för att skära ett hål. Du kan rita ett eller flera områden.
  • Markera områden som ska skyddas mot avverkning.
  • Markera områden för lagring av stockar.
  • Rita huvudvägarna.
  • Markera platser att uppmärksamma.
  • Skissa ett förslag på körvägar inuti avverkningsplatsen.

Markera sortimenten, välja områden, markera naturområden

Visa allaDölj alla

Funktioner som hjälper maskinförare och ökar produktiviteten.

Markera sortimenten

starDe olika timmersortimenten kan markeras med olika färger genom att markera dem som favoriter. Detta hjälper föraren att separera sortimenten i lastutrymmet och att bygga upp lasten så att den redan är sorterad. Det påskyndar lossningen avsevärt.

Med hjälp av sorterare som är tillgängliga för lastutrymmet är det enkelt att lossa blandade laster och produktiviteten förbättras avsevärt.

Ruttval

roadDu kan välja en 10 m bred rutt med verktyget för val av rutt. Det är nu också möjligt att göra ett smalare ruttval.

Urvalsverktyg

handMed urvalsverktyget kan du välja områden i olika storlekar. Avståndet från handikonen kan utökas eller minskas och du kan redigera området med suddgummiverktyget. Du kan till och med spela in körvägen och fixa den med radergummit om du av misstag har lagt in extra stockar.

Samla in och ladda upp direkt

white paperDu kan samla in och direkt ladda upp stockarna i systemet och enkelt se mängden olika timmersortiment. Till och med inventeringshistoriken sparas.

Markering av naturområden

kartaAtt markera naturområden (t.ex. damm, nyckelbiotyp, kraftledning) ger föraren en möjlighet att lägga till en varning i systemet, så att förarna som följer samma spår är medvetna om dem och kan vara försiktiga.

Datan mellan maskinerna uppdateras genom en molnservice och alla förare som arbetar på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock.

TimberMatic Kartor vy

Föraren markerar timret som transporterats till avlägget. Nästa skift vet då exakt var de kan börja.
Man behöver inte gissa volymer och inte en enda stock blir kvar i skogen, även om det är mörkt eller är de är täckta med snö, för de olika sortimenten visas på kartan, ned till varje enskild stock.

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

TimberMatic Kartor vy

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.

TimberManager

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. TimberManager visar informationen både i kubikmeter och i procent. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna och förenklar hela logistikprocessen.