TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor ger förarna en bild av avverkningen i realtid. Skördarens data och GPS-baserad information om vart stockarna ligger överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic Kartor för skotarförarna att använda.

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor är ett nytt sätt att visualisera beståndet.

Det valda sortimentet är lätt att hitta. Samarbetet mellan förarna förbättras.

Nu behöver du inte gissa längre.

Markera sortimenten, välja områden, markera naturområden

Visa allaDölj alla

Nya funktioner hjälper maskinförare och ökar produktiviteten.

Markera sortimenten

starDe olika timmersortimenten kan markeras med olika färger genom att markera dem som favoriter. Detta hjälper föraren att separera sortimenten i lastutrymmet och att bygga upp lasten så att den redan är sorterad. Det påskyndar lossningen avsevärt.

Med hjälp av sorterare som är tillgängliga för lastutrymmet är det enkelt att lossa blandade laster och produktiviteten förbättras avsevärt.

Ruttval

roadDu kan välja en 10 m bred rutt med verktyget för val av rutt. Det är nu också möjligt att göra ett smalare ruttval.

Urvalsverktyg

handMed urvalsverktyget kan du välja områden i olika storlekar. Avståndet från handikonen kan utökas eller minskas och du kan redigera området med suddgummiverktyget. Du kan till och med spela in körvägen och fixa den med radergummit om du av misstag har lagt in extra stockar.

Samla in och ladda upp direkt

white paperDu kan samla in och direkt ladda upp stockarna i systemet och enkelt se mängden olika timmersortiment. Till och med inventeringshistoriken sparas.

Markering av naturområden

kartaAtt markera naturområden (t.ex. damm, nyckelbiotyp, kraftledning) ger föraren en möjlighet att lägga till en varning i systemet, så att förarna som följer samma spår är medvetna om dem och kan vara försiktiga.

Datan mellan maskinerna uppdateras genom en molnservice och alla förare som arbetar på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock.

Start av beståndet

Start av beståndet och markering av avlägg

Status på avverkningen

Status på avverkningen uppdateras i realtid.

Föraren väljer en väg

Föraren väljer en väg, skotat timmer registreras  

Dela information

Dela information om beståndet

TimberMatic Kartor vy

Föraren markerar timret som transporterats till avlägget. Nästa skift vet då exakt var de kan börja.
Man behöver inte gissa volymer och inte en enda stock blir kvar i skogen, även om det är mörkt eller är de är täckta med snö, för de olika sortimenten visas på kartan, ned till varje enskild stock.

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

TimberMatic Kartor vy

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.


Kontrollera dina avverkningar.

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna.