TimberMatic Kartor och TimberManager

Sluta gissa

TimberMatic Kartor och TimberManager

TimberMatic Kartor. Överskådlig information.

TimberMatic Kartor ger förarna en bild av avverkningen i realtid. Skördarens data och GPS-baserad information om vart stockarna ligger överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic Kartor för skotarförarna att använda. I Timber Manager kan entreprenören följa jobbet i realtid.

Datan mellan maskinerna uppdateras genom en molnetservice och alla förare som arbetar på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock.

TimberMatic Kartor vy

Föraren markerar timret som transporterats till avlägget. Nästa skift vet då exakt var de kan börja.
Man behöver inte gissa volymer och inte en enda stock blir kvar i skogen, även om det är mörkt eller är de är täckta med snö, för de olika sortimenten visas på kartan, ned till varje enskild stock.

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

Snöar det hittar man stockarna utan att behöva söka runt i snön. Inga stockar blir kvar i skogen!

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy
TimberMatic Kartor vy

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.

TimberManager. Ha alltid skogen i fokus.

TimberManager är entreprenörens verktyg för att följa upp avverkningen.

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. TimberManager visar informationen både i kubikmeter och i procent. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna och förenklar hela logistikprocessen.