TimberMatic Kartor

Överskådlig information.

TimberMatic MapsTimberMatic Kartor ger förarna en bild av avverkningen i realtid. Skördarens data och GPS-baserad information om vart stockarna ligger överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic Kartor för skotarförarna att använda. 

Datan mellan maskinerna uppdateras genom en molnservice och alla förare som arbetar på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock.

Nya funktioner

Efter nyaste uppdateringen är det nu möjligt att editera storlek och färg av ikoner för maskiner och stockar.

TimberMatic Kartat -näkymä työmaalle ja tarkat pöllit
TimberMatic Kartat -näkymä työmaalle ja koneikonien muokkausikkuna

TimberMatic Kartor funktioner

Start av beståndet

Start av beståndet och markering av avlägg

Status på avverkningen

Status på avverkningen uppdateras i realtid.

Föraren väljer en väg

Föraren väljer en väg, skotat timmer registreras  

Dela information

Dela information om beståndet

TimberMatic Kartor vy

Föraren markerar timret som transporterats till avlägget. Nästa skift vet då exakt var de kan börja.
Man behöver inte gissa volymer och inte en enda stock blir kvar i skogen, även om det är mörkt eller är de är täckta med snö, för de olika sortimenten visas på kartan, ned till varje enskild stock.

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

TimberMatic Kartor vy

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.

"Snöar det hittar man stockarna utan att behöva söka runt i snön. Inga stockar blir kvar i skogen!"

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor

TimberManager

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna och förenklar hela logistikprocessen.