Marinmotorer

Inledning

Nothing Runs Like A Deere™

John Deere PowerTech™ motorer är lika kraftfulla och pålitliga i vattnet som de är på land. Våra marina framdrivnings-, generator- och hjälpmotorer har samma renommé när det gäller prestanda och tillförlitlighet som sina motsvarigheter inom jordbruket och industrin har haft i årtionden. De är byggda för lång livslängd, pålitlig prestanda, bränsleeffektivitet, tyst drift, enkel åtkomst till större motordelar och förenklad integration. Men lita inte bara på vårt ord. Ta reda på varför John Deere är ett kraftfullt och pålitligt val.

Uppfyller miljökrav runtom i världen

John Deere marinmotorer uppfyller internationella, europeiska och amerikanska utsläppsnormer för reglerade fartyg. John Deere uppfyller U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Steg 3-utsläppsregler med en komplett serie PowerTech-motorer för nybyggda fartyg samt uppgraderade båtar.

  • Miljöklass EPA Steg 3 för fartyg som flaggas i USA
  • EU-direktiv om mobila maskiner som inte är avsedda att användas på transporter på väg (NRMM – 97/68/EC, ändrad), vars standarder också är erkända av CCNR för segling på Rhen
  • Europeiska unionens direktiv om fritidsbåtar II (RCD II)
  • Internationella sjöfartsorganisationen (IMO Tier II)
  • Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) certifikat utfärdade av EPA eller American Bureau of Shipping (ABS) finns tillgängliga för utvalda motormodeller.

Motorer för icke-reglerade territorier

Förutom motorerna för de olika utsläppsregler som nämns, erbjuder John Deere motorer för icke-reglerade regioner över hela världen.

Marina klassningssällskap

John Deere tillhandahåller ett komplett sortiment av marinmotorer som är utformade för att möta kraven från de olika marina klassificeringssällskapen.

Marin framdrivning M-klassificering

Betyg baseras på ISO 8665/SAE J1225 standardeffekt och ISO 3046/SAE J1995 vevaxeleffekt. M-klassificeringarna tillhandahålls som en guide för att hjälpa till att välja rätt motor efter din driftsprofil. Vi rekommenderar att du konsulterar en John Deere marinåterförsäljare eller motorleverantör för att verifiera det optimala betyget för den specifika tillämpningen.

 

Visa allaDölj alla

Motormodell

M1

BESKRIVNING

M1-klassificeringen gäller för marina framdrivningstillämpningar som kan arbeta upp till 24 timmar per dag vid oavbruten full effekt och har belastningsfaktorer1 större än 65 procent.

MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Släpbåtar och bogserbåtar, fisk- och räktrålare/-kuttrar och fiskebåtar med förskjutningsskrov.

M2

BESKRIVNING

M2-klassificeringen gäller för marina framdrivningstillämpningar som vanligtvis arbetar mellan 3 000–5 000 timmar per år och har belastningsfaktorer1 upp till 65 procent. Den här klassificeringen gäller tillämpningar som används kontinuerligt och använder full effekt i högst 16 timmar per 24 timmar. Återstående driftstid är vid eller under marschfart.

MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Båtar med kort räckvidd och bogserbåtar, långdistansfärjor, stora passagerarfartyg och offshore-fiskebåtar med förskjutningsskrov.

M3

BESKRIVNING

M3-klassificeringen gäller för marina framdrivningstillämpningar som vanligtvis arbetar mellan 2 000–4 000 timmar per år och har belastningsfaktorer1 upp till 50 procent. Den här klassificeringen gäller tillämpningar som använder full effekt i högst fyra timmar av varje 12 timmars drift. Återstående driftstid är vid eller under marschfart..

MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Kustfiskebåtar, offshore-besättningsbåtar, forskningsfartyg, kortdistansfärjor och kryssningsfartyg.

M4

BESKRIVNING

M4-klassificeringen gäller för marina framdrivningstillämpningar som vanligtvis arbetar mellan 1 000–3 000 timmar per år och har belastningsfaktorer1 under 40 procent. Den här klassificeringen gäller tillämpningar som använder full effekt inte mer än en timme av varje 12 timmars drift. Återstående driftstid är vid eller under marschfart.

MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Charterfiskebåtar, lotsbåtar, dykbåtar och kommersiella fiskebåtar.

M5

BESKRIVNING

M5-klassificeringen är till för marin fritidsframdrivning och certifiering för lätta kommersiella Miljöklass 3-tillämpningar som vanligtvis kör upp till 1000 timmar per år och har belastningsfaktorer1 under 35 procent. Den här klassificeringen gäller tillämpningar som använder full effekt i högst 30 minuter per åtta timmar. Återstående driftstid är vid eller under marschfart.

MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Fritidsbåtar, taktiska militärfartyg och räddningsbåtar.

1 Belastningsfaktor är det faktiska bränsle som förbränns under en tidsperiod dividerat med bränsleförbrukningen med full effekt under samma tidsperiod. Om en motor exempelvis förbränner 160 liter bränsle under en åtta timmars körning och bränsleförbrukningen med full effekt är 60 liter per timme, är belastningsfaktorn 160 liter / (60 liter per timme x 8 timmar) = 33,3 procent.

† Kryssning är varje drifttid där motorvarvtalet är mer än 200 rpm mindre än det maximalt uppnåbara motorvarvtalet.

 

Driven prestanda

John Deere motorerna ger dig en effektiv blandning av ren styrka och viljestark hållbarhet. Från 60 till 559 kW (80 till 750 hk) erbjuder vår kompletta serie med många hästkrafter rätt motorer för dina behov — var och en med mer vridmoment vid lägre varvtal. Och resultatet? John Deere motorer bygger kraft snabbare vid högre hastigheter med lägre varvtal. Förbättra ditt fartygs prestanda i vind, dyningar, tidvatten eller strömmar med pålitlig kraft som är redo när du är det.

 

2 EX = MARPOL Annex VI undantagen. Ej tillgänglig i alla länder.

Inledning

Kraft som aldrig sviker dig

John Deere är en pålitlig leverantör av motorer för generatordrift över hela världen. För tillförlitlig effekt från 40 till 416 kW (54 till 558 hk) levererar John Deere generatordrift och hjälpmotorer med konstant hastighet, tyst drift och låg vibration. De vattenkylda avgasgrenrören ger sval, tyst prestanda. Och alla 4-cylindriga modeller har inre balansaxlar för att minska vibrationerna.

Marin generatordriven motorklassificering

Den marina generatorns klassificering är den tillgängliga effekten under normala varierande elektriska belastningsfaktorer3 under ett obegränsat antal timmar per år i kommersiella tillämpningar. Detta betyg har 10 procent överbelastningsförmåga och överensstämmer med ISO 8528 primär effekt. Genomsnittlig belastning över en 24-timmarsperiod får inte överstiga 67 procent av tillgänglig effekt, varav högst två timmar är mellan 100 och 110 procent.

Denna klassificering används för tillämpningar som kräver konstant hastighet i hjälptillämpningar.

 

3 Belastningsfaktor är det faktiska bränsle som förbränns under en tidsperiod dividerat med bränsleförbrukningen med full effekt under samma tidsperiod. Om en motor exempelvis förbränner 160 liter bränsle under en åtta timmars körning och bränsleförbrukningen med full effekt är 60 liter per timme, är belastningsfaktorn 160 liter / (60 liter per timme x 8 timmar) = 33,3 procent .

4 EX = MARPOL Annex VI undantagen. Uppfyller även utsläppsbestämmelserna i Steg III A. Specifikationer kan ändras.

Vi skyddar dig!

John Deere tillhandahåller en komplett serie pålitliga och bränsleeffektiva hjälpmotorer med variabelt varvtal5 för att hjälpa dig att uppfylla US Environmental Protection Agency Marine Miljöklass 3-utsläppsregler 5 och marina klassificeringssällskap. Kontakta din John Deere marinåterförsäljare eller motorleverantör för fullständiga specifikationer. Logga in på JohnDeere.com/Dealer för att hitta närmaste serviceåterförsäljare.

Avgasgrenrör, torra eller våta avgaser

John Deere PowerTech radiatorkylda, för torra avgaser (TF- och HF-modeller) är konstruerade för att köra fartygshjälpmedel som pumpar, vinschar, däckkranar och hydraulik. Med förskjutningar från 4,5 till 13,5 liter och en effekt från 74 till 448 kW (99 till 600 hk) har det aldrig varit enklare att uppfylla EPA Marine Miljöklass 3-kraven. John Deere PowerTech radiatorkylda marinmotorer med vått avgasgrenrör (HFM-modeller) är klassade för att ge tillförlitlig hjälpkraft för havsgående fartyg och andra tillämpningar som kräver typgodkännande för marina klassificeringssällskap. Med en effekt från 242 till 373 kW (325 till 500 hk) är dessa motorer redo att arbeta.

 

5 Ej tillgänglig i alla länder. Specifikationer kan ändras.

6 EX = MARPOL Bilaga VI undantagen Specifikationer kan ändras. Uppfyller Marine EU Steg V. †Uppfyller Kina Steg I.