Kontakta oss

John Deere utrustning och reservdelar

Hur får jag tag i utrustning eller reservdelar?

Gör på något av följande sätt för att få tag i utrustning eller reservdelar:

Instruktionsböcker

Hur hittar jag nya instruktionsböcker eller kataloger?

Bästa tekniska support tillhandahålls av din lokala John Deere återförsäljare

Instruktionsböcker och reservdelskataloger för lantbruks- och grönyteutrustning Sök efter instruktionsböcker kataloger nu.

Besök John Deere

Vilken information finns tillgänglig för planering av ett besök hos John Deere?

Du hittar information och kontaktuppgifter på sidan för John Deere Forum.

Företagsinformation

Vilken företagsadress har John Deere?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Vilken är John Deeres svenska företagsadress?

För skogsmaskiner:
John Deere Forestry AB
Box 502
19525 Märsta
Besöksadress: Fyrgatan 8-14, 195 61 Arlandastad

Tel 08-591 252 00

 

För lantbruks-, grönyte-, Golf-och trädgårdsmaskiner:
Svenska John Deere AB
Arenagatan 35
215 32 Malmö

Tel 040-534040

Information om karriärmöjligheter

För information om karriärmöjligheter, klicka här.

Finansieringsfrågor

Jag har en fråga om finansiering från John Deere

Vi beklagar att vi för närvarande inte har något online-formulär för finansieringsfrågor. Däremot går det bra att kontakta oss enligt nedanstående.

John Deere Financial for Sweden
Swedbank AB (publ)
Landsvägen 40
17263 Sundbyberg

Tel. +46 8 58598680 (tonval 1)

Information om SVHC-ämnen enligt EU:s REACH-förordning

Information om SVHC-ämnen enligt EU:s REACH-förordning

EU:s förordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier (REACH) identifierar ett antal särskilt farliga ämnen, s.k. SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Producenter och leverantörer av kemiska produkter har en särskild skyldighet att på begäran lämna ut information om sådana ämnen.

Formulär för begäran om information om SVHC-ämnen

Övriga frågor

Jag har en annan fråga än ovanstående/Jag vill lämna synpunkter på webbplatsen.

Använd vårt onlineformulär för övriga frågor eller för återkoppling.