Intelligent kranspetsstyrning IBC

Skogsmaskin med kranspetsstyrning IBC

John Deere introducerade IBC (Intelligent Boom Control), intelligent kranspetsstyrning, för skotare 2013. Med IBC är kranstyrningen exakt, snabb och enkel eftersom föraren kan fokusera på att styra gripen istället för kranens separata enheter till en samordnad rörelse. IBC introducerades också för skördare 2017. På skördarna har IBC anpassats till arbetscykeln; kranens bana och funktion anpassas automatiskt till skördarens arbetsfaser.

Sakari Suuriniemi presenterar kranspetsstyrningen i videon. Textning på svenska.

IBC 3.0 förhindrar överrotation av skördaraggregaten

Sakari Suuriniemi presenterar kranspetsstyrningen i videon. Textning på svenska.

Introduktion till IBC 3.0

Skördaren 1270G, med skördaraggregaten H425 och H424, och 1470G, med skördaraggregatet H425, finns tillgängliga med funktion som förhindrar överrotation av skördaraggregaten när de är utrustade med den nyaste versionen av kranspetsstyrning, IBC 3.0 och roterande och nivellerande hytten. Denna kombination ger också fler funktioner som hjälper maskinförarna i deras arbete. Matningsassistent (Feeding Assistant) stoppar matning mot hytten och hjälper föraren att hitta säkra arbetssätt som skyddar föraren och maskinen. Det är möjligt eftersom IBC registrerar stockens riktning. Sågningsassistent (Sawing Assistant) förhindrar sågning mot hytten. Dessa nya funktioner förbättrar maskinens driftstid och hjälper till att hålla maskinen i gott skick, samtidigt som de hjälper förarna i deras arbete.

John Deere skördare

Skördar-IBC (kranspetsstyrning)

Kranspetsstyrning tar skördarjobbet till en helt ny nivå. Med skördar-IBC styr föraren endast skördaraggregatet medan systemet sköter kranrörelserna.

Skotarkranen visar rörelsen

Enkelt och snabbt

Med IBC är kranen mycket precis och lätt att styra: föraren styr kranens spets direkt istället för att manövrera de enskilda kranens enskilda leder. Den vänstra minispaken styr gripen horisontellt.

Kranspetsstyrning IBC

Vertikal rörelse

Den högra minispaken styr vertikal rörelse.

Cylinderänddämpning

Elektronisk cylinderänddämpning

IBC-systemet har elektronisk änddämpning av kranens alla rörelser. Systemet dämpar cylinderrörelserna i ändläget mjukt och förhindrar starka stötar som annars kan förekomma i ändlägena. Det ger en mjukare gång och minskar påfrestningarna på kranen, vilket ökar livslängden.

IBC 3.0 gör skotarna mer automatiserade

Med den nya versionen, IBC 3.0, flyttas gripen med en knapptryckning automatiskt till det läge där den föregående lasten togs – både vid lastning och lossning av stockar. Kranen kan också automatiskt gå till transportläge med bara en knapptryckning.

Skördare och träd

Enkelt

IBC styr intelligent kranen och utskjutet i olika steg, vilket gör arbetet mycket enklare och ger föraren mer tid att planera nästa steg.

Skördare och träd

Änddämpning

Änddämpningen tar bort de hårda stötarna och slagen i  cylinderns ändlägen.  Föraren behöver inte titta på kranens läge längre. Arbetet flyter bättre och påfrestningarna på kran och förare elimineras.

Skördarkran

Precisa rörelser

Kranen är lätt att styra och mycket precis i rörelsen, även vid längsta räckvidd.

Skördare med träd

Snabbt

När skördaraggregatet förs till trädet styrs det automatiskt till kaphöjden. Efter kapet, när kranen dras närmare, lyfts skördaraggregatet automatiskt till upparbetningshöjden.

Skördare i en sluttning på vinter

Sluttningsläge

Kranspetsen följer automatiskt den önskade banan. Sluttningsläget justerar kranens bana för arbete i sluttning.

Ylipyörityksen esto kuvattuna
Harvesteri työskentelee kuvattuna droonilla
Harvesteri työssä kuvattuna droonilla