Kranspetsstyrning IBC (Intelligent Boom Control)

John Deere introducerade IBC (Intelligent Boom Control), kranspetsstyrning, för skotare 2013. Med IBC är kranstyrningen exakt, snabb och enkel eftersom föraren kan fokusera på att styra gripen istället för kranens separata enheter till en samordnad rörelse.

IBC introducerades också för skördare 2017. På skördarna har IBC anpassats till arbetscykeln; kranens bana och funktion anpassas automatiskt till skördarens arbetsfaser.

Intelligent Boom Control badge

Skotar- IBC (kranspetsstryrning)

John Deere 1110G

Enkelt och snabbt

IBC (kranspetsstyrning) finns som tillval till skotare. Med IBC är kranen mycket precis och lätt att styra: föraren styr kranens spets direkt istället för att manövrera de enskilda kranens enskilda leder. Det förenklar kranarbetet betydligt och den inbyggda änddämpningen ökar kranens och hydraulcylindrarnas livslängd.

Föraren kan anpassa IBC-systemets totala hastighet för efter sina behov. De kan också justera hastigheten mellan de enskilda lederna. Man kan enkelt växla mellan IBC och manuell körning genom en knapptryckning.

John Deere 1910G

Elektronisk cylinderänddämpning

IBC-systemet har elektronisk änddämpning av kranens alla rörelser. Systemet dämpar cylinderrörelserna i ändläget mjukt och förhindrar starka stötar som annars kan förekomma i ändlägena. Det ger en mjukare gång och minskar påfrestningarna på kranen, vilket ökar livslängden.

Skördar-IBC (kranspetsstyrning)

Manövrering av skördaraggregatet mellan träden är nu lika enkelt som att ta en kaffekopp med den egna handen. Kranen reagerar lugnt och systemet tar hand om kranens rörelser helt och hållet.

Skördaraggregatets bana mot trädet

Kranspetsen följer automatiskt den önskade banan. Väljer du "hill mode" så anpassas rörelsen för arbete i sluttningar.

Parallel-i rörelsen

Skördaraggregatet styrs mot den optimala kaphöjden. Systemet styr utskjutet intelligent under de olika faserna i arbetet och minskar påfrestningarna på kranen.

Skördarkranens rörelse på lång räckvidd

Den intelligetna styrningen av kransvängningen förbättrar kontrollen över rörelsen också på lång räckvidd. Kranen blir lätt och precis att manövrera.

Läs om IBC i kundtidningen

Läs vad kunderna tycker om IBC (kranspetsstyrning).

On video

IBC (kranspetsstyrning)

Kranspetsstyrningen gör kranen mycket lätthanterad och ger hög precision i kranrörelserna tack vare att föraren styr kranspetsen istället för att styra de enskilda kranlederna.

Med en knapptryckning slås systemet av eller på.

Kranspetssttyrning gör delar av jobbet åt dig och ökar komforten. Systemet dämpar också cylinderrörelserna i ändlägena på ett mjukt sätt och stoppar kraftiga, stötliknande belastningar, vilket ger mjukare kranrörelser samtidigt som kranen håller längre.
Se hur systemet fungerar!

Skördar-IBC

Kranspetsstyrning tar skördarjobbet till en helt ny nivå. Med skördar-IBC styr föraren endast skördaraggregatet medan systemet sköter kranrörelserna.