Kranspetsstyrning IBC

Kranspetsstyrning

Kranspetsstyrning IBC (Intelligent Boom Control)

John Deere introducerade IBC (Intelligent Boom Control), kranspetsstyrning, för skotare 2013. Med IBC är kranstyrningen exakt, snabb och enkel eftersom föraren kan fokusera på att styra gripen istället för kranens separata enheter till en samordnad rörelse.

IBC introducerades också för skördare 2017. På skördarna har IBC anpassats till arbetscykeln; kranens bana och funktion anpassas automatiskt till skördarens arbetsfaser.

Arm och skog

John Deeres avancerade och intelligenta kranspetsstyrning IBC har precision som din egen arm. Föraren styr gripen och kranen justeras automatiskt efter gripens rörelser.

Vad tycker kunderna?

Hör Patrik Aittamäki om IBC

Patrik Aittamäki från Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy i Finland berättar om sina erfarenheter av IBC.

Hör Johnny Granvik om IBC

Johnny Granvik hos skogsentreprenadföretaget Granvikin Metsätyö Oy i Finland berättar om sina erfarenheter av IBC.

Jarno Pikkarainen om IBC

Jarno Pikkarainen hos skogsentreprenadföretaget Motourakointi Pikkarainen Oy i Finland delar med sig av sina erfarenheter av IBC.

Skotar-IBC

Förarna kan anpassa IBC-systemets totala hastighet efter sina behov. De kan också justera hastigheten mellan de enskilda lederna. Man kan enkelt växla mellan IBC och manuell körning genom en knapptryckning.

Skotarkranen visar rörelsen

Enkelt och snabbt

Med IBC är kranen mycket precis och lätt att styra: föraren styr kranens spets direkt istället för att manövrera de enskilda kranens enskilda leder. Den vänstra minispaken styr gripen horisontellt.

Kranspetsstyrning IBC

Vertikal rörelse

Den högra minispaken styr vertikal rörelse.

Cylinderänddämpning

Elektronisk cylinderänddämpning

IBC-systemet har elektronisk änddämpning av kranens alla rörelser. Systemet dämpar cylinderrörelserna i ändläget mjukt och förhindrar starka stötar som annars kan förekomma i ändlägena. Det ger en mjukare gång och minskar påfrestningarna på kranen, vilket ökar livslängden.

Med en knapptryckning slås systemet av eller på.

IBC gör delar av jobbet åt dig och ökar komforten. Systemet dämpar också cylinderrörelserna i ändlägena på ett mjukt sätt och stoppar kraftiga, stötliknande belastningar, vilket ger mjukare kranrörelser samtidigt som kranen håller längre.

Skördar-IBC

Föraren styr skördaraggregatet till önskad position. Sensorer känner av aggregatets läge och systemet justerar automatiskt kranrörelser och utskjut. Skördar-IBC: s funktion har anpassats till skördarens kranrörelser.

Skördare och träd

Enkelt

IBC styr intelligent kranen och utskjutet i olika steg, vilket gör arbetet mycket enklare och ger föraren mer tid att planera nästa steg.

Harvester and trees

Precisa rörelser

Kranen är lätt att styra och mycket precis i rörelsen, även vid längsta räckvidd.

Harvester and trees

Snabbt

När skördaraggregatet förs till trädet styrs det automatiskt till kaphöjden. Efter kapet, när kranen dras närmare, lyfts skördaraggregatet automatiskt till upparbetningshöjden.

Harvester and trees

Änddämpning

Änddämpningen tar bort de hårda stötarna och slagen i  cylinderns ändlägen.  Föraren behöver inte titta på kranens läge längre. Arbetet flyter bättre och påfrestningarna på kran och förare elimineras.

Harvester and trees

Sluttningsläge

Kranspetsen följer automatiskt den önskade banan. Sluttningsläget justerar kranens bana för arbete i sluttning.

 • Den önskade banan

  Kranspetsen följer automatiskt den önskade banan.

  Väljer du "hill mode" så anpassas rörelsen för arbete i sluttningar.

  Läs mer om IBC

  Skördaraggregat körs till träd
 • Den optimala kaphöjden

  Skördaraggregatet styrs mot den optimala kaphöjden

  Systemet styr utskjutet intelligent under de olika faserna i arbetet och minskar påfrestningarna på kranen.

  Parallel-in rörelse
 • Också på lång räckvidd

  Kranen blir lätt och precis att manövrera.

  Den intelligenta styrningen av kransvängningen förbättrar kontrollen över rörelsen också på lång räckvidd.

  Rörelsen av skördarbommen på lång räckvidd

Skördar-IBC

Kranspetsstyrning tar skördarjobbet till en helt ny nivå. Med skördar-IBC styr föraren endast skördaraggregatet medan systemet sköter kranrörelserna.