Joensuu fabriken från uppåt

Skogsmaskinfabriken

Joensuu, Finland

Key flag

Rauma-Repola startade en maskinfabrik i Joensuu 1972. En av regionens viktigaste konkurrensfördelar var – och är fortfarande – tillgången till kvalificerad och motiverad arbetskraft. Förutom skogsmaskiner har Joensuu-fabriken tillverkat grävmaskiner, väghyvlar, vältar samt siktar och matarverk till stenkrossar. Fabriken tillverkade också delar och var underlever till andra Rauma-Repola-fabriker.

Man lade till tillverkning av skogsmaskiner 1973 och det var först skotare man tillverkade. Den årliga produktionen varierade inledningsvis från några dussin upp till hundra enheter. 1995 växlade fabriken till att enbart tillverka skogsmaskiner. Legendariska modeller som tillverkades i fabriken var Lokomo 909, 919 och 939 från 1970- och 1980-talen.

På den svenska sidan av vad som idag är John Deere Forestry startade skogsmaskintillvekningen redan på 50-talet och har sitt ursprung i framförallt Östbergs Fabriks AB (ÖSA), men även Bruun System AB, Kockum Landsverk och SMV.

Mycket av den teknik vi tar som självklar idag har ett ursprung från 60-, 70-, och 80-talen. Specialtillverkade maskiner för skogen sedan skotaren och skördaren som koncept, midjestyrning, hydrostatdrivning, datorisering, moderna skördaraggregat och flerträdshantering är exempel på det.

På 80-talet köptes de svenska skogsmaskintillverkarna, som ingår i gruppen, samt kanadensiska Timberjack, upp av Rauma Repola. Den nya gruppen fick, efter flera namnbyten, namnet Timberjack. Skördarna tillverkades i Sverige och skotarna i Finland samt helstamsmaskinerna i Kanada.

År 2000 köpte John Deere företaget och 2003 konsoliderades all europeisk tillverkning till fabriken i Joensuu. 2005 bytte man namn till John Deere.

Fabrikens produktionslinje

Produktionslinje

Fabrikens produktionskapacitet är åtta maskiner per dag och den totala produktionsvolymen sedan 1972 överstiger 32 000 skogsmaskiner.

John Deere har omfattande know-how inom tillverkning av maskiner och utrustning. Denna expertis används också vid fabriken vid planering av arbetsmetoder. På fabriken i Joensuu är säkerhet, exakta arbetsmetoder och ordning och reda avgörande för arbetseffektivitet och arbetsmiljö.

Investeringar

Deere & Company har investerat mer än 50 miljoner euro i den finska skogsmaskinsverksamheten under 2010-årtionde. Den senaste investeringen, en utbyggnad av fabriken och kapacitetshöjning, är den enskilt största investeringen i Joensuu-fabriken. Genomförandet av investeringen inleddes sommaren 2019 och kommer att slutföras under 2021.

Investeringen kommer att förbättra och utöka Joensuu-fabrikens anläggning för montering och provkörning samt öka tillverkningskapaciteten för komponenter. Totalt uppgår investeringarna till närmare 15 miljoner euro. – Den här expansionen kommer att hjälpa oss att bättre möta efterfrågan under starka ekonomiska cykler, säger fabrikschef Janne Haapasalo.

Joensuu fabrikens produktionslinje på 1970-talet.

Tillverkningen av skogsmaskiner startade med skotare 1973. Bilden visar fabrikens produktionslinje på 1970-talet.

John Deere 1510G skotare med last i skogen

Vår miljö

Varje John Deere skogsmaskin tillverkad i Finland har tillverkats med 100 % förnybar energi sedan den 1 februari 2020.