Sekretss, personuppgiftsbehandling och data

Denna John Deere företagsskyddspolicy ("policy") utfärdas på uppdrag av nedan angivna enheter som "Datakontrollanter" i tabellen i slutet av denna policy (var och en, "John Deere", "vi" eller "oss"). Denna policy riktar sig till personer med vilka vi interagerar, inklusive besökare eller användare av våra webbplatser, program (webb eller mobil) eller onlinetjänster ("onlinetjänster"); nuvarande och potentiella kunder; företagsledning och personal hos företagskunder och säljare; förvaltning och personal hos auktoriserade John Deere-återförsäljare; besökare på våra anläggningar, museer och attraktioner; och andra mottagare av våra tjänster. Vi hänvisar till individer vars personuppgifter behandlas som "du" i denna policy.

John Deere i sin roll som datakontrollant kommer att behandla information om dig i papper och elektroniskt format som kallas "Personuppgifter". Personuppgifter kommer att samlas in direkt från dig, vi samlar in sådana data internt, och i vissa fall samlar vi in sådana uppgifter från relevanta tredje parter.  

Personuppgifter delas med medlemmar av John Deere-gruppen (se även avsnitt 4 nedan). En lista över företag som hör till John Deere-gruppen finns tillgänglig på https://www.deere.se/sv/vårt-företag/om-oss/världen-runt/  Företag som tillhör John Deere-gruppen kan gemensamt behandla personuppgifter under vissa omständigheter (se även avsnitt 3 nedan). 

Land- eller produktspecifika sekretesspolicyer kan gälla för specifika produkter och tjänster som erbjuds av John Deere, och dessa kan man komma åt i menyn "Land- eller produktspecifik information". För att illustrera tillhandahålls finansiella produkter och tjänster – bland annat av John Deere Bank S.A. som i allmänhet kräver insamling av ytterligare eller olika kategorier av information och data. John Deere GmbH & CO KG erbjuder också en mängd olika datatjänster och abonnemang.

Slutligen distribueras John Deere-produkterna via ett nätverk av auktoriserade återförsäljare och distributörer. Majoriteten av dessa återförsäljare och distributörer är oberoende ägda och drivna företag som kan ha sina egna sekretesspolicyer.

Företagets policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

1. Typer av personuppgifter som bearbetas

De kategorier av personuppgifter om dig som vi behandlar inkluderar följande:

Personliga detaljer, såsom ditt namn, önskat namn, efternamn, smeknamn, födelsedatum, användarnamn, lösenord och annat sätt för verifiering, myndighetsidentifierare, signaturer och bilder.

Kontaktinformation, såsom adress, postadress, telefonnummer, information om social medieprofil och e-postadress.

Arbetsrelaterad information, såsom bransch, roll, affärsverksamhet, nuvarande och tidigare arbetsgivare, förhållande till en kund eller tredje part (t.ex. återförsäljare, leverantör), arbetsadress, arbetstelefonnummer, arbetsrelaterade sociala medier och e-postadress för arbetet.

Transaktions- eller finansiell kontoinformation, såsom faktureringsadress, bankkonto, bankkontonummer och clearingnummer; kredit- eller betalkortsinformation, säkerhetskod och utgångsdatum; kortinnehavarens eller kontoinnehavarens namn och detaljer; instruktionsregister; motpartsinformation och information om utrustningsfinansiering och leasingaktiviteter. Där det är tillåtet eller lagstadgat, kan vi begära av myndigheterna utfärdad identifikation. 

Information som du kanske skriver på diskussionsforum, användarformulär (inklusive sociala medier) eller som svar på enkäter, såsom användarnamn, profildetaljer på sociala medier, kommentarer (inklusive åsikter och åsikter), bilder och annan information.

Preferens- och relationsinformation som hjälper oss att förstå vem du är och vad du vill ha, för att kunna erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig, till exempel egendoms-, lantbruks- eller affärsinformation, var du finns och annan demografisk information. Detta inkluderar också information om hur du interagerar med oss, våra återförsäljare och affärspartners; och detaljer om konton hos oss inklusive inköp, förfrågningar, kundkonton, historik om garantikrav och betalningshistorik.

Användningsinformation, såsom uppgifter om produkter och tjänster, specifikationer för hårdvara och operativsystem, programvaruversion, prestandadata och statistik, logginformation, användning av enheter och applikationer (och produkter och tjänster) och diagnostiska data.

Automatiskt insamlad information, såsom information om sidor eller innehåll som besöks på onlinetjänsterna; om du har öppnat eller läst vår kommunikation; förekomsten av kakor och annan teknik; tid och varaktighet för användning av onlinetjänsterna; och felrapporter och resultatdata. Information och data som samlas in inkluderar din IP-adress (internetprotokoll) (och information relaterad till den IP-adressen); typ och version av enhetens operativsystem eller webbläsare; maskinvarumodell, enhetens ID eller identifierare för vilken enhet som helst som används för att få tillgång till onlinetjänsterna och andra unika enhetsidentifierare; och i vissa fall din enhets plats. Denna information kan loggas när du använder onlinetjänsterna.

Känsliga personuppgifter: Några av de personuppgifter som vi kan behandla i samband med syftet i avsnitt 2 kan anses vara känsliga personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar, vilka (enligt definitionen i tillämplig dataskyddslag) innehåller uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap och behandling av genetiska data, biometriska data, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning. Dessutom kan vissa personuppgifter innehålla information om brottsliga domar och brott.

2. Källor För Behandlade Personuppgifter

Vi samlar personuppgifter om dig från olika källor, inklusive följande:

Information vi samlar in direkt från dig: Personliga data samlas vanligtvis när du ger den till oss (elektroniskt, skriftligt eller muntligt). Vi kommer att fråga dig om data och information (t.ex. personuppgifter; kontaktinformation; transaktionsinformation) när du interagerar med oss, som när du registrerar dig för eller köper tjänster eller köper produkter, fyller i information på våra onlinetjänster, registrerar dig för ett konto på våra onlinetjänster, när du besöker våra anläggningar, anmäler dig för att få ett nyhetsbrev, kontaktar oss för kundservice, gör ett köp, registrerar dig för en utbildningsklass, ansöker om finansiering, svarar på undersökningar, registrerar din garanti eller på annat sätt interagerar med oss.

Information vi samlar internt: Vi samlar, observerar eller lär oss information om dig, till exempel genom dina interaktioner med oss (t.ex. preferens- och relationsinformation); i det vanliga förhållandet med oss; eller när du använder våra produkter eller tjänster (t.ex. information från användning av produkter och tjänster; automatiskt samlad information). Vi samlar in eller tar emot personuppgifter när du besöker eller använder någon av våra onlinetjänster. Vi (eller tredje part) använder cookies och andra tekniska verktyg för att samla in information om din dator eller enhet och din användning av onlinetjänsterna (t.ex. automatisk samlad information). För mer information om kakor och andra tekniker, se avsnitt 5 ”Cookies and Similar Collection Technologies”.

Information samlad från tredje part: Vi tar emot personuppgifter om dig från tredje part som ger oss det, till exempel medlemmar i John Deere-gruppen, våra kunder, auktoriserade John Deere-återförsäljare, din arbetsgivare, kreditreferensorgan eller brottsbekämpande myndigheter eller myndigheter (t.ex. personuppgifter; kontaktinformation; arbetsrelaterad information; transaktions- eller finansiell information). Vi mottar även personuppgifter om dig från tredje part där du köper någon av våra produkter eller tjänster via sådana tredje parter (t.ex. auktoriserade John Deere-återförsäljare).

Allmänt tillgänglig information: Vi samlar personuppgifter om dig (t.ex. preferens och relationsinformation) som är offentligt tillgängliga (t.ex. information om kundens huvudägare, företags- och affärsinformation, finansiell information) eller information som du gör offentligt tillgänglig; från tredje parts uppgiftsleverantörer, som förbättrar våra filer och hjälper oss att förstå våra kunder bättre; eller från sociala medier, till exempel Facebook, om du interagerar med en social mediafunktion på onlinetjänsterna, t.ex. en social medial plugin (en Facebook ”gilla” knapp), om du gillar våra sociala mediasidor eller gå med i våra grupper. Om du interagerar med oss via sociala medier kan du tillåta oss att få tillgång till information från din sociala medieprofil.

3. Syfte För Behandling Av Personuppgifter ("Syften")

Personuppgifter behandlas för följande ändamål och rättsliga grunder (rättsliga grunder för bearbetning). När det är tillämpligt kommer vi att vid tidpunkten för datainsamlingen, påpeka att tillhandahållandet av personuppgifterna är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav och om du är skyldig att lämna personuppgifterna och de eventuella följderna av att inte lämna uppgifterna:

a) Kundservice: Att tillhandahålla begärda produkter och tjänster för relaterade tjänster såsom produktleverans, underhåll, kund- och produktsupport och service (inklusive garantiservice), finansiering, leasing och kredittjänster; och driften av onlinetjänsterna.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: utföra uppgifter som är nödvändiga för att behandla och uppfylla förfrågningar eller order, till exempel att svara på förfrågningar om ytterligare information eller svara på offertförfrågningar (antingen direkt eller via en auktoriserad John Deere-återförsäljare) för att verifiera en persons identitet (eller identifierar en representant) för att tillåta tillgång till företagskundens konto, kontrollera behörighet för incitamentsprogram, bearbeta produktregistreringar och tillhandahålla begärda varor och tjänster (inklusive att underlätta beställnings- och leveransprocessen mellan dig och en auktoriserad John Deere-återförsäljare); aktivera programvara och enheter som kräver aktivering; administrera ditt/dina konto(n) och bearbeta betalningar för varor och tjänster; upprätta och genomföra kontrakt; bearbeta garantianspråk och tillhandahålla garantiservice; tillhandahålla och genomföra förlängda garantiprogram, inklusive hantering av serviceavtal och fakturering; registrera och skapa ett konto i onlinetjänsterna, inklusive konfigurering och administration av användarkonton och ger dig onlinetjänsterna och dess funktioner, inklusive drift och hantering av onlinetjänster, tillhandahållande av innehåll till dig och kommunikation och interaktion med dig på onlinetjänsterna.

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser att (1) behandlingen är nödvändig i samband med avtal som du eventuellt ingår med oss (inklusive användarvillkor avseende onlinetjänster) eller att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss; (2) behandlingen är nödvändig för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som gäller för oss; (3) Bearbetning är nödvändig för att John Deere, en medlem i John Deere-gruppen eller tredje parts (t.ex. återförsäljare eller företagskund) har legitima intressen att tillhandahålla kundservice, produkt- och kundsupport, utbildning och andra utbildningsevent och kommunicera relevant information om produktuppdateringar och förbättringar och produktförbättringar (i den mån sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (4) behandlingen är med ditt samtycke.

b) Produkt- och kundsupport: Att ge stöd för produkter och tjänster; hantera relationer med kunder, återförsäljare och leverantörer; för diagnostik och reparationer; kommunikation; och produktsäkerhet och administrering av återkallelser.

Som ett led i att tillhandahålla service och support använder vi ett hanteringssystem för kundrelationer (personuppgifter, kontaktinformation, preferens- och relationsinformation, allmänt tillgänglig information) för att spåra engagemang, se till att kontaktinformationen är aktuell, få en övergripande bild av affärer med dig (och ditt företag), undvika duplicering av kommunikation om liknande ämnen, tillhandahålla försäljning och support, och svara på eventuella meddelanden eller förfrågningar från dig.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: tillhandahålla utbildning och andra utbildningsevent till kunder och kundpersonal, återförsäljare och personal hos återförsäljare, leverantörer och leverantörspersonal; tillhandahålla periodiskt underhåll och support till produkter och tjänster (inklusive programuppdateringar); svara på förfrågningar från återförsäljare för tekniskt bistånd för att identifiera ett problem med en produkt eller tjänst och annan diagnostik; och tillhandahålla kommunikation som är relaterad till dina produkter eller tjänster, inklusive serviceinformation, bekräftelser, meddelanden, uppdateringar, support och administrativa meddelanden och för att ge dig information av säkerhetsskäl eller juridiska skäl som återkallelser och säkerhetskommunikation.

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) behandlingen är nödvändig i samband med avtal som du kan ingå med oss (inklusive användarvillkor avseende onlinetjänster) eller att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss; (2) behandlingen är nödvändig för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som gäller för oss (t.ex. anmälan och hantering av återkallelser); (3) bearbetning är nödvändig för John Deeres, en medlem i John Deere-gruppen eller tredje parts (t.ex. återförsäljare, företagskund), legitima intressen att tillhandahålla kunder, produkt- och kundsupport, utbildning och andra utbildningsevent, och meddela relevant information om produktuppdateringar och förbättringar och produktförbättringar (i den utsträckning sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (4) bearbetning sker med ditt samtycke.

c) Marknadsföring: För att förse dig med information och erbjudanden om produkter och tjänster från John Deere eller våra återförsäljare, leverantörer och partners, inklusive erbjudanden som baseras på vad du är intresserad av, personliga och affärsmässiga data och var du finns;

Vi (eller tredje part, såsom auktoriserad John Deere-återförsäljare) kan tillhandahålla dessa meddelanden och erbjudanden via e-post, post, online (inklusive tillhandahållande av reklam och innehåll som är anpassade till dig på onlinetjänsterna), sociala medier, meddelanden, pushnotiser och andra medel. I samband med marknadsföring på sociala medier kan pseudonym information (kryptografisk hash med personuppgifter eller kontaktinformation) ges till sociala medier-plattformar för att möjliggöra en matchning till ditt sociala mediakonto och tillåter oss att annonsera till dig på plattformen. Såsom diskuteras i detalj i avsnitt 5, använder vi (eller tredje part) cookies och annan liknande teknik för att vi ska kunna anpassa webbtjänsterna eller placera annonser som är relevanta för dina intressen på tredje parts webbplatser.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: skapa reklam- och marknadsföringsprogram med hjälp av information (personliga detaljer, kontaktinformation, preferens- och relationsinformation, användningsinformation, automatiskt samlad information) för att föreslå produkter och tjänster där du kan ha ett intresse både online och offline och använda information (personliga detaljer, användningsinformation, automatisk samlad information) för att anpassa onlinetjänsterna och göra onlinetjänsterna mer relevanta för dina intressen.

Bearbetningen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) bearbetning är nödvändig för John Deeres, en medlem i John Deere-gruppens eller tredje parts (t.ex. återförsäljare) legitima intressen att bedriva marknadsföring, prospektering och erhålla nya kunder, lära känna preferenser för att bättre anpassa erbjudanden och erbjuda produkter och tjänster som uppfyller en (potentiell) kunds behov (i den mån sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (2) behandlingen är med ditt samtycke.

d) Undersökningar och kampanjer: För att administrera tävlingar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringshändelser som du anmäler dig till eller närvarar, till exempel schemaläggning och arrangemang av rundvandring av en medlem av John Deere-gruppens anläggningar eller våra attraktioner, eller deltar i produktintroduktioner och andra mässor .

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) behandlingen är nödvändig i samband med eventuella avtal som du kan ingå med oss (inklusive användarvillkor avseende kampanjevenemanget) eller att vidta åtgärder innan du träffar ett avtal med oss; (2) Bearbetning är nödvändig för John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen för att tillhandahålla marknadsföring, prospektering och service och att få (potentiella) kunder (i den utsträckning att sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (3) behandlingen är med ditt samtycke.

e) Annan kommunikation: För att tillhandahålla annan information som kan vara av intresse, till exempel meddelanden, påminnelser, serviceavbrott, produktförbättringsprogram och teknisk service bulletiner; nyheter om John Deere eller medlemmar av John Deere-gruppen, företagstidningar (såsom The Furrow and Homestead) och kataloger; och inbjudningar till mässor, produkt introduktioner och andra händelser.

Behandlingen är berättigad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) behandlingen är nödvändig i samband med avtal som du kan ingå med oss (inklusive användarvillkor avseende prenumerationer på våra publikationer) eller att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss; (2) bearbetning är nödvändig för John Deeres, en medlem i John Deere-gruppen eller tredjeparts (t.ex. återförsäljare) legitima intressen för marknadsföring, prospektering, nyanskaffning av kunder och underhåll och kommunicera nyheter till (potentiella) kunder till exempel produktuppdateringar och förbättringar och annan information om produkter och tjänster (i den mån sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (4) behandlingen är med ditt samtycke.

f) Forskning; Förbättring av produkter och tjänster: För att identifiera och upptäcka problem med befintliga produkter och tjänster, förstå hur våra produkter och tjänster används, analysera effektiviteten i annonsen, bedriva forskning, förbättra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster (inklusive pseudonymiserad och anonymiserad information).
Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: mäta publikstorlek och kundengagemang; skicka erfarenhetsundersökningar, möjliggöra deltagande i online och offline forskningspaneler och analysera svar; bedöma prestanda och drift av både produktion och testprodukter och tjänster (inklusive användningsinformation); granska problemkoder och andra operativa data från maskiner, garantianspråk och tekniska önskemål om hjälp från återförsäljare för att upptäcka problem med produkter eller tjänster (inklusive säkerhetsproblem), förbättra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster; och förbättra prestanda, felsöka buggar och göra förbättringar till onlinetjänsterna (t.ex. använd webbläsarinformation om besök på onlinetjänsterna och hur du flyttar runt bland onlinetjänsterna för att göra det mer intuitivt).

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) behandling är nödvändig i samband med avtal som du kan ingå med oss (inklusive användarvillkor avseende onlinetjänster) eller att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss; (2) bearbetning är nödvändigt för John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen för att identifiera problem med sina produkter och tjänster, genomföra forskning och producera analyser, förbättra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster (till omfattningen av att sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); (3) bearbetning är nödvändig för att skydda enskildas vitala intressen (t.ex. identifiering av säkerhetsfrågor); (4) bearbetning är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för (t.ex. produktsäkerhet, återkallelser); eller (5) behandlingen är med samtycke.

g) Fysisk säkerhet: För att genomföra och behålla fysisk säkerhet, hantera åtkomst till anläggningar; och granska tillgången till anläggningar vid en incident eller vid behov för att undersöka obehörig tillgång, förlust eller stöld.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: skapa och hantera användar-ID, märken, nycklar och andra åtkomsthanteringsmetoder för att se till att individer har lämpligt tillstånd innan de anländer till John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens faciliteter (dvs. åtkomstkontroll och förebyggande av obehörig åtkomst) och övervaka John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens faciliteter (inklusive genom användning av sluten krets-tv och andra typer av kameror) för att skydda människor och skydda mot stöld, vandalism och skador på John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens egendom. Detta inkluderar även behandling av register över tillgång till anläggningar eller behöriga områden (t.ex. registrering av in- och utpassage från individer) för att på ett adekvat sätt utreda obehörig tillgång, förlust eller stöld.

Bearbetningen är motiverad utifrån lagbestämmelser om (1) bearbetning är nödvändig för att följa en rättslig skyldighet som vi är föremål för; (2) det är nödvändigt för att skydda individens vitala intressen; (3) det är nödvändigt för John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen att säkerställa fysisk och elektronisk säkerhet för våra företag, lokaler och tillgångar (dvs. skydda och försvara sin egendom på ett adekvat sätt (t.ex. fysisk eller immateriella rättigheter) och för att på ett adekvat sätt utreda obehörig tillgång, förlust eller stöld och försäkra sig om fysisk säkerhet) (i den utsträckning som sådant berättigat intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter). Om brottsliga handlingar och domsrelaterade uppgifter behandlas, sker sådan behandling i enlighet med EU- eller EES-lagstiftningen.

h) Nätverk/Cyber : Att tillhandahålla elektronisk säkerhet (nätverk och cybersäkerhet), inklusive att identifiera, skydda, upptäcka, svara och återhämta sig från säkerhetshändelser.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: identifiera hot, sårbarheter och risker; identifiera, verifiera och bestämma lämpligt godkännande av användare, utfärda och återkalla tillgång; tilldela och hantera behörigheter för användaråtkomst; förhindra och upptäcka obehörig åtkomst eller behandling av data och skadlig koddistribution; stoppa DDoS-attacker och annan skada på dator- och elektroniska kommunikationssystem; förhindra och upptäcka bedrägeri, brottslighet eller missbruk av IT-tjänster; blockera spam, phishing-försök och datavirus och annan skadlig kod; tillhandahålla produkt- och användarsäkerhet; och förhindra obehörig överföring av proprietär data och annan information (t.ex. personuppgifter).

Organisationens globala säkerhetslag som huvudsakligen befinner sig på Deere & Company i Moline, Illinois (men innehåller personer som befinner sig hos andra medlemmar i John Deere-gruppen), behandlar personuppgifter för att hjälpa oss att identifiera och undersöka misstänkta händelser eller händelser (inklusive genom rättsmedicinsk undersökning); samordna ett svar och återställa funktionalitet.

Bearbetningen är motiverad utifrån lagbestämmelser om att (1) behandlingen är nödvändig på grund av att man måste följa en rättslig skyldighet som vi är föremål för; (2) det är nödvändigt för att skydda individens vitala intressen; eller (3) det är nödvändigt för John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen att skydda och försvara sin egendom (t.ex. fysisk eller immateriell egendom) på ett adekvat sätt och tillhandahålla nätverks- och informationssäkerhet (inklusive administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder) (i den utsträckning som sådant legitimt intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter). Om brottsliga handlingar och domsrelaterade uppgifter behandlas, sker sådan behandling i enlighet med EU- eller EES-lagstiftningen.

i) IT-verksamhet: För att hantera IT-system, applikationer och infrastruktur (inklusive övervakning av prestanda för IT-system och infrastruktur), utföra IT-revisioner och tillhandahålla informations- och kommunikationstjänster.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: underlätta kommunikation och användning av andra IT-verktyg; administrera användningen av John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens tillämpningar; identifiera och lösa problem med IT-system och verktyg; installera uppgraderingar och patchar; säkerställa kontinuitet i verksamheten, inklusive att skapa säkerhetskopior och kundtjänsthantering.

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om det är (1) nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder (på din begäran) innan du ingår ett nytt kontrakt; och (2) som är nödvändiga för John Deeres eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen för att förvalta, upprätthålla och driva teknikinfrastruktur för informationskommunikation (i den utsträckning som sådant berättigat intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter ).

j) Affärsverksamhet: Att hantera den dagliga verksamheten hos John Deere och John Deere-gruppen, för dataanalys för att rapportera om företagets resultat och för bolagsstyrning (inklusive revision, överensstämmelsekontroller och annan verksamhet för riskhantering (inklusive upphandling av försäkringar )).

Detta inkluderar behandling av personuppgifter för: organisationsanalys, utveckling och ledningsrapportering (inklusive modellering och utveckling av riskmodeller); schemaläggning och hantering av våra tillgångar; finansiell kontohantering, inklusive betalningshantering och hantering av kundfordringar och betalningar; taktisk och strategisk planering; projekt- och organisationshantering; inspelning och arkivering; avtalshantering; förvaltning av tredjepartsrelationer (försäljare, leverantörer, affärspartners, återförsäljare); skydd och verkställighet av rättigheter; intern och extern revision; omorganisation, förvärv, fusion, uppdelningar och avyttringsplanering och bearbetning; och behandling av personuppgifter i syfte att anonymisera/avidentifiera.

På organisationens vägnar administrerar John Deere-gruppen gemensamt vissa kategorier av personuppgifter (t.ex. personuppgifter, kontaktuppgifter, användningsinformation, preferens- och förhållningsinformation etc.) för samtidiga affärsprocesser från andra medlemmar av John Deere-gruppen inklusive John Deere. John Deere-gruppen administrerar också gemensamt infrastruktur där medlemmarna i John Deere-gruppen behandlar personuppgifter för egna ändamål.

Bearbetningen är motiverad utifrån lagbestämmelser om att (1) det är nödvändigt att följa lagliga skyldigheter som gäller för oss,; eller (2) det är nödvändigt för John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen att förvalta och driva den dagliga driften av John Deere och John Deere-gruppen, hantera John Deeres och John Deere-gruppens finansiella frågor, för att hantera risker som John Deere och John Deere-gruppen utsätts för, företags- och informationsstyrning, utvärdering av affärstransaktioner och utvärdering av fusions- och förvärvsverksamhet (inklusive due diligence vid förvärvsmål) (i den utsträckning sådan berättigat intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter).

k) Behörighet: Att bestämma behörigheten för produkter, tjänster eller erbjudanden; verifiera eller hjälpa till med verifieringen av din identitet; uppfylla skyldigheter enligt lagstiftningen; kontrollera mot statliga eller andra sanktionslistor; och uppfyller kraven på intern överensstämmelse.

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: genomföra känn-din-kund due diligence (inklusive användning av information från olika källor, såsom offentlig information, för att kontrollera och verifiera identifierar); löpande kredit- och kreditreferenskontroller och riskbedömningar; kontrollera mot sanktionslistor och överensstämma med andra lagstadgade krav (inklusive krav som ställs på andra medlemmar av John Deere-gruppen), till exempel att kontrollera om du är en politiskt utsatt person och att uppfylla kraven på upptäckt och förebyggande av terroristfinansiering.

Global Trade Compliance Group, som huvudsakligen finns på Deere & Company i Moline, Illinois (men innehåller personer som är lokaliserade hos andra medlemmar i John Deere-gruppen), hjälper John Deere att behandla personuppgifter för detta ändamål. Global Trade Compliance Group har det primära ansvaret för att identifiera och undersöka första matchningar med individer på sanktionerade part-listor och undersöka och rensa felaktiga matchningar.

Behandlingen är motiverad utifrån lagstadgade bestämmelser om att (1) behandling är nödvändig i samband med avtal som du kan ingå med oss (inklusive användarvillkor avseende onlinetjänster), eller att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss; (2) behandling är nödvändig för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som gäller för oss; (3) behandling är nödvändig för att skydda individernas vitala intressen; (4) behandling är nödvändig för en uppgift som utförs av allmänintresset; eller (5) bearbetning är nödvändigt för John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen för att förhindra penningtvätt och sanktioner, bedrägeribekämpning och upptäckt, och förstå våra (potentiella) kunder och affärspartner (i den utsträckning att sådana legitima intressen inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (4) behandlingen är med ditt samtycke. Om känsliga personuppgifter behandlas, behandlas de i enlighet med EU-lagstiftning eller EU/EES medlemsstats lagstiftning, inklusive vid behov för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav. Om brottsliga handlingar och domsrelaterade uppgifter behandlas, sker sådan behandling i enlighet med EU- eller EES-lagstiftningen.

l) Lagstiftning efterlevs; förfaranden: Att följa gällande lagar och förordningar; och etablera, utöva och försvara juridiska rättigheter.

Detta inkluderar behandling av personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter eller uppgifter om kriminella domar och brott) för att: följa lagliga och andra krav som medlemmar av John Deere-gruppen är föremål för (inklusive lagar och andra författningar i andra länder än en i vilken du befinner dig); överensstämma med statliga inspektioner och andra förfrågningar från myndigheter eller andra offentliga myndigheter (inklusive andra länder än den där du befinner dig); svara på juridiska processer; eftersträva juridiska rättigheter och rättsmedel, bland annat för att skydda och verkställa våra rättigheter, skydda vår egendom, skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet samt medlemmarna i John Deere-gruppen; och undersöka, förbereda sig för och försvara tvister och hantera eventuella interna klagomål eller påståenden (inklusive USA-baserade tvister och regeringsförfrågningar).

Bearbetningen är motiverad utifrån lagbestämmelser om att (1) det är nödvändigt att följa lagliga skyldigheter som gäller för oss; eller (2) det är nödvändigt för John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen att hantera och driva den dagliga driften av verksamheten, hantera finansiella affärer i vår verksamhet, hantera risker som vår verksamhet är exponerad, företags- och informationsstyrning och efterlevnad med lagar och andra lagar i andra länder där John Deere-gruppen är verksamt (i den utsträckning som sådant legitimt intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter). Om känsliga personuppgifter behandlas, behandlas de i enlighet med EU-lagstiftning eller EU/EES medlemsstats lagstiftning, inklusive vid behov för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav. Om brottsliga handlingar och domsrelaterade uppgifter behandlas, sker sådan behandling i enlighet med EU- eller EES-lagstiftningen.

m) Undersökningar: Förhindra, upptäcka och undersöka bedrägerier, överträdelser av företagspolicy eller annan obehörig, kränkande eller otillbörlig verksamhet (inklusive brott).

Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter för att: undersöka och svara på överensstämmelsefall och direktlinje-samtal (inklusive drift av en rapport-linje i enlighet med US Sarbanes-Oxley Act).
När det gäller efterlevnadsundersökningar har John Deere-gruppens centrum för global affärssed och global företagssäkerhet och förberedelser, som främst ligger i Deere & Company i Moline, Illinois (med personer som befinner sig hos andra medlemmar i John Deere-gruppen), övervaka och hjälpa John Deere.

Behandlingen är motiverad utifrån lagbestämmelser om att (1) det är nödvändigt att följa lagliga skyldigheter som gäller för vår verksamhet; eller (2) det är nödvändigt för John Deere eller en medlem av John Deere-gruppens legitima intressen att hantera och driva John Deere eller John Deere-gruppens verksamhet för att hantera risker som John Deere eller John Deere-gruppen utsätts för, företags- och informationsstyrning, upptäcka och förebygga bedrägeri; upptäcka och förebygga överträdelser av John Deere-gruppens policys och efterlevnad med andra lagar och andra lagar i andra länder där John Deere-gruppen är verksamt (i den utsträckning som sådant legitimt intresse inte överskrids av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter). Om känsliga personuppgifter behandlas, behandlas de i enlighet med EU-lagstiftning eller EU/EES medlemsstaters lagar. Om brottsliga handlingar och domsrelaterade uppgifter behandlas, sker sådan behandling i enlighet med EU- eller EES-lagstiftningen.

4. Mottagare Av Personuppgifter

a) Personuppgifter är delade eller avslöjade inom John Deere och till medlemmar i John Deere-gruppen för de syften som beskrivs i denna policy. Medlemmarna av John Deere-gruppen behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy om de inte har informerat dig annat.

b) För att uppnå syftet i avsnitt 3, delar vi eller avslöjar personuppgifter inom John Deere-gruppen. Vi utnyttjar John Deere-gruppens kompetens och kunskap, såsom centraliserad HR, redovisning, finans, riskhantering, bolagsstyrning, informationsteknik och säkerhetsfunktioner. Referenser till John Deere och medlemmar av John Deere-gruppen i avsnitt 3 i denna policy hänvisar i allmänhet till fall där medlemmar av John Deere-gruppen agerar som gemensamma kontrollanter tillsammans med John Deere.

c) Vi avslöjar personuppgifter om det behövs för att slutföra alla transaktioner som du har begärt eller auktoriserat, eller ger dig en produkt eller tjänst.

Till exempel tillhandahåller betalningsuppgifter till banker och andra finansiella institutioner för att behandla en betalning. Vi delar även data när du säger till oss. Du kan också begära ytterligare information om en produkt eller tjänst eller begära ett offert på onlinetjänsterna, som vi skickar till den auktoriserade John Deere-återförsäljaren i ditt område för uppföljning för att uppfylla din begäran. Som beskrivs i avsnitt 12, kan du också dela recensioner och feedback på forum och andra offentliga områden.

d) Vi delar eller avslöjar personuppgifter med auktoriserade John Deere-återförsäljare, distributörer, handlare och affärspartners i samband med de ändamål som anges i avsnitt 3.

Till exempel, kopplas en auktoriserad John Deere-återförsäljare mellan dig och oss om angående administrationen av ditt förhållande till John Deere, inklusive hjälp med att erhålla offerter, inköp av utrustning eller tjänster, beställning av delar, hantering av produkter och tjänster (inklusive abonnemang), finansiering och garantiservice.

e) Om du är en anställd eller representant för en kund eller en återförsäljare delar vi eller lämnar uppgifter till en sådan kund eller återförsäljare.

f) Vi delar personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer (vanligen kallade "dataprocessorer") för att uppfylla syften på våra vägnar.
Till exempel, teknikföretag såsom företag som tillhandahåller programvara och datatjänster (t.ex. datahantering och lagringstjänster, hostingföretag, software-as-a-service, webbhotell och e-posttjänster); teknikföretag som tillhandahåller hårdvara och utrustning (t.ex. tillverkare och distributörer av datorer); supporttjänster såsom företag som tillhandahåller företagsstödstjänster (t.ex. postleverantörer, trycktjänster, kontorsstädning och företag som installerar, underhåller och övervakar larmsystem); företag som tillhandahåller ekonomisk förvaltning; företag som tillhandahåller avfall och bortforslingstjänster (t ex shredding leverantör); och analysleverantörer. I vissa fall kan dessa företag samla in uppgifter direkt från dig på vår vägnar.

g) Vi delar eller avslöjar också personuppgifter med andra företag för att utföra specialiserade eller professionella funktioner för oss (vanligen kallade datakontrollanter).

Till exempel, finansiella institutioner såsom betalningsförare och banker som är involverade i bearbetning av betalningar eller hjälper oss med finansiering; finansiella institutioner såsom försäkringsmäklare och försäkringsbolag som hjälper oss att hantera vår risk; Stödtjänster såsom företagstjänster och företag som tillhandahåller kurser; rederier som levererar våra produkter; teleföretag som tillhandahåller fasta och mobila telekommunikationstjänster; teknikföretag som tillhandahåller teknik och hårdvara såsom telekommunikationsutrustning; Hälso- och sjukvårdsutrustning och tjänsteföretag såsom hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahåller medicinska tjänster; och andra parter (till exempel juridiska och tillsynsmyndigheter, bokförare, revisorer, advokater och andra externa professionella rådgivare) för att stödja revisions-, efterlevnads- och bolagsstyrningsfunktioner och/eller i enlighet med lagen.

h) Onlinetjänsterna innehåller plugins eller tredje parts innehåll, till exempel Facebook ("gilla" -knappen), Twitter ("Dela på Twitter" -knappen), LinkedIn eller Google. Plugins eller innehåll kan samla din IP-adress; sida(or) som besökts på onlinetjänsterna och kan använda sina egna kakor och liknande teknik. Om du är inloggad på en webbplats för sociala media medan du besöker onlinetjänsterna kan plugin-programmen för sociala media komma att tillåta att webbplatsen för sociala media får information om att du besöker onlinetjänsterna och koppla det till ditt konto i sociala media.

Till exempel använder onlinetjänsterna Google Maps. Genom att använda Google Maps är du bunden av Google Maps/Google Earths Ytterligare användarvillkor (inklusive Googles sekretesspolicy).

i) Vi delar eller avslöjar personuppgifter även för juridiska, efterlevnad, styrelseformer eller tvister.

Exempel:

 • Vi delar eller avslöjar personuppgifter till köpare, deras advokater eller professionella rådgivare, domstolar, rätter, motståndare eller relaterade parter i förfarandet och deras professionella rådgivare, där det behövs för att påverka försäljningen eller överlåtelsen av hela eller en del av John Deeres verksamhet eller tillgångar (inklusive en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, upplösning, likvidation eller konkurs).
 • Vi delar eller avslöjar personuppgifter för att skydda och verkställa våra rättigheter, skydda vår egendom, skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet, samt medlemmarna i John Deere-gruppen, skydda mot bedrägerier eller andra olagliga handlingar, för förebyggande, utredning, upptäckt eller åtal för brott, eller som annars behövs för att stödja externa revision, efterlevnad och bolagsstyrningsfunktioner.
 • Vi kommer också att dela eller avslöja personuppgifter där det krävs för att göra det enligt lag (inklusive lagar utanför landet där du befinner dig), till exempel på grund av stämning, husrannsakan, domstolsorder och annan juridisk process, inklusive till brottsbekämpande organ, rätter och domstolar i USA och andra länder där medlemmarna av John Deere-gruppen är verksamma.

Observera att vi också kan lämna ut information och data om dig om denna inte är personligt identifierbar. Vi kan t.ex. publicera rapporter som innehåller insamlad information och statistiska data om våra kunder och utrustningar.

5. Cookies och liknande tekniker

När du besöker onlinetjänsterna eller öppnar eller klickar på en kommunikation, t.ex. ett e-postmeddelande från John Deere, samlar John Deere (eller tredje part) information och data på automatiska sätt, med hjälp av tekniker som server- eller användarloggar, webbläsare eller http-cookies, lokala delade objekt, lokal lagring, webb-beacons/pixel-taggar, inbäddade skript, ETags, server-till-server-anslutningar och annan liknande insamlingsteknik.

Nedan följer en sammanfattning. För mer information om hur John Deere (eller tredje part) använder cookies och liknande teknik på John Deeres webbplatser och onlinetjänster, eller information om hur man hanterar sådan teknik, besök vår Cookie Statement.

Dessa tekniker används i allmänhet för att möjliggöra en korrekt drift av onlinetjänsterna, komma ihåg dina preferenser eller val, hjälpa till med att förbättra onlinetjänsterna, mäta svar på vår kommunikation, förbättra vår kommunikation eller kampanjer, tillhandahålla en anpassad eller personlig upplevelse på de onlinetjänsterna, upptäcka och förebygga vissa typer av bedrägerier och att leverera relevanta annonser. I vissa fall associerar vi information som vi samlar med hjälp av cookies och liknande samlingsteknologier med annan personlig information som samlats in om dig som beskrivs i avsnitt 3 i denna policy.

John Deere anlitar fristående marknadsföringsföretag för att utföra spårnings- och rapporteringsfunktioner för vår webbplatshantering. Vi har också relationer med tredje parter för att hjälpa oss att leverera personligt innehåll och relevanta annonser på onlinetjänsterna eller på webbplatser och tjänster från tredje part du kan besöka. Dessa tredje parter får använda cookies och annan liknande insamlingsteknik för att samla information om din användning av onlinetjänsterna och dina aktiviteter på webbplatser och tjänster från tredje part så att de kan visa riktade annonser till dig.

6. Berätta-för-en-vän-funktioner

John Deere erbjuder ”Berätta-för-en-vän”-funktioner på våra webbplatser. Om du väljer att använda denna funktion, kommer vi automatiskt att skicka din vän ett enstaka e-postmeddelande med den information som du specificerade tillsammans med en inbjudan att besöka webbplatsen. John Deere använder denna information enbart för att kunna sända detta enda e-postmeddelande och sparar inte informationen.

7. Rättigheter för registrerade

Med förbehåll för lokal lag kan du utan kostnad utöva vissa rättigheter avseende personuppgifter: (a) Tillgång: Du har rätt att få bekräftelse från oss om personuppgifter behandlas, syftet med behandlingen, datakategorierna, informationen om mottagare av uppgifterna och de länder utanför EU där de befinner sig, de skyddsåtgärder som har införts för överföring av data till länder utanför EU, lagringsperiod för data eller kriterier för att fastställa det, ytterligare information om dina rättigheter, vår bearbetningsaktivitet och datatillhandahållare samt de väsentliga och förutsedda konsekvenserna av bearbetningen. (b) Rättelse: Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter och att få ofullständiga uppgifter kompletterade. (c) Portabilitet: Du kan få personuppgifter om dig som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra det till andra datakontroller utan hinder. Denna rätt existerar endast om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller ett kontrakt och bearbetningen utförs med automatiska medel. (d) Restriktion: Du kan begära att begränsa behandling av personuppgifter om dig om (i) du bestrider riktigheten av det - under en period måste vi verifiera din förfrågan (ii) bearbetningen är olaglig och du motsätter sig radering av det och begärt begränsning istället (iii) vi behöver inte längre det, men du berättar att du behöver det för att etablera, utöva eller försvara en rättslig fordran eller (iv) du motsätter sig bearbetning baserat på offentligt eller legitimt intresse - under en period måste vi verifiera din begäran och (e) Radering: Du kan begära att personuppgifter raderas om dig, om det inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi har samlat in dem, du har återkallat ditt samtycke och ingen annan rättslig grund för att behandlingen finns, du invänder och inga övergripande legitima skäl för behandlingen, behandlingen är olaglig, eller borttagning krävs för att följa en lagstadgad skyldighet.

Invändning: Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig av tvingande och legitima skäl som är relaterade till din speciella situation, utom i de fall där lagbestämmelser uttryckligen föreskriver denna behandling. Dessutom har du rätt att invända om uppgifter om dig behandlas för direkt marknadsföring.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller är oroad över hur personuppgifter behandlas kan du använda vår databas för rättigheter för personuppgifter https://app.onetrust.com/app/#/webform/c5b1d364-5004-4f18-82fb-7d0de3e33682  Observera också att du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. I synnerhet tillsynsmyndigheten i medlemslandet där du har din hemvist, arbetsort eller den plats där frågan som är föremål för klagomålet inträffade.
Om du har frågor om rollerna och ansvaret för de olika medlemmarna i John Deere-gruppen, inklusive var de fungerar som gemensamma kontrollanter, vänligen kontakta dataskyddsansvarig ("DPO"). Vänligen kontakta DPO om du vill lära dig mer om arrangemanget mellan medlemmarna i John Deere-gruppen som fungerar som gemensamma kontrollanter med John Deere. Vid gemensamma kontrollanter kan du utöva dina rättigheter gentemot var och en av dem.

Kontaktinformation för vår DPO finns tillgänglig i avsnitt 15 i denna policy.

8. Godkännande av samtycke

Om vi har bett dig att ge ditt samtycke till att använda personuppgifter för ett visst ändamål kan du vägra att ge ditt samtycke och återkalla ditt samtycke när som helst, bland annat genom att kontakta oss med hjälp av de metoder som beskrivs i avsnitt 7 eller 15. Lagligheten av någon behandling av personuppgifter som inträffade före återkallandet av ditt samtycke påverkas inte. 

9. Överföring av information och data till andra länder

På grund av vår verksamhets globala karaktär kan vissa av de mottagare som nämns i avsnitt 4 vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som inte ger en adekvat nivå av dataskydd. Internationella överföringar kommer att vara i länder där medlemmarna i John Deere-gruppen har kontor, inklusive Indien och USA.

Vissa länder utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (en lista över sådana länder finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en För överföringar från EES till länder som inte anses vara adekvata av Europeiska kommissionen kommer vi att införa lämpliga åtgärder, såsom bindande företagsregler, standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda personuppgifter, andra giltiga överföringsmekanismer eller under exceptionella omständigheter, på grundval av tillåtna lagstadgade undantag.  Överföringar till tredje parter i sådana länder kommer att ske med hjälp av en acceptabel dataöverföringsmekanism, såsom bindande företagsregler, standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda personuppgifter, certifieringar, godkända beteendekoder, annan giltig överföringsmekanism eller under exceptionella omständigheter, på grundval av tillåtna lagstadgade undantag. Kontakta vår DPO med informationen i avsnitt 15 i denna policy om du vill få en kopia av mekanismen.

10. Bevarande av data

Uppgifterna kommer att behållas under den period som vi anser nödvändiga för att slutföra de ändamål som anges i denna policy eller enligt gällande lag. Kriterierna för bestämning av lagringsperioden inkluderar:

 • Vi har ett pågående förhållande med dig;
 • Personuppgifter krävs för de ändamål som anges i avsnitt 3; eller
 • Gällande lagar och förordningar kräver att vi behåller personuppgifter.

Vi kan också vara skyldiga att behålla personuppgifter under en längre tid, t.ex. vid rättegångar eller om vi erhåller domen, sökord, domstolsbeslut eller annan juridisk process som kräver att vi behåller personuppgifterna. Uppgifterna behålls i enlighet med vår lagringsplan och med gällande lagbestämmelser. Med förbehåll för vårt schema för datalagring och med gällande lagkrav tar vi bort och/eller anonymiserar personuppgifter som inte längre behövs. För mer information, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

11. Sekretesspolicys från tredje parter

Denna sekretesspolicy behandlar endast behandling av personuppgifter av John Deere och medlemmar av John Deere-gruppen. Andra webbplatser som kan vara tillgängliga via denna webbplats, eller vars funktioner eller funktionalitet har införlivats i onlinetjänsterna, har sina egna sekretesspolicys och metoder. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartners har även de sina egna sekretesspolicys och metoder. Vi uppmanar dig att bekanta dig med de sekretesspolicys som gäller för alla tredje parts-företag innan du lämnar information till dem eller utnyttjar ett erbjudande eller en kampanj.

12. Forum, produktkommentarer och andra öppna webbplatser

Vår webbplats innehåller forum och andra platser där du kan lägga upp produktkommentarer, kommunicera med andra och lägga upp mediainnehåll. Innan du publicerar något på dessa platser bör du läsa gällande ”Användningsvillkor”. All information som du lägger upp kommer att vara åtkomlig för alla som har tillgång till internet, och alla personuppgifter som du inkluderar i det material du publicerar kan läsas, samlas in och användas av andra. Ett exempel: om du anger din e-postadress i en produktkommentar kan du få oönskade meddelanden från tredje part. Var försiktig när du publicerar något som innehåller personuppgifter.

13. Arbetssökande

Om du har sökt anställning hos John Deere kommer de personuppgifter som du lämnat i din platsansökan att användas för rekrytering och andra interna personaländamål. För mer information, se Globala Anställningspolicyn, tillgänglig i menyn "Land eller produktspecifik information". 

14. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kommer att då och då uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla nyheter eller förändringar. Vi kommer att placera ett meddelande på vår hemsida när vi gör större förändringar av denna sekretesspolicy. 

15. Hur man kontaktar oss; Datakontrollanter

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om hur vi hanterar sekretessfrågor eller om denna sekretesspolicy. Du kan nå oss online på R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com  Du kan nå oss via e-mail riktat till:

John Deere GmbH & Co KG
Dataskyddspersonal
John Deere Strasse 70
68163 Mannheim
Tyskland

Datakontrollerare inkluderar:

Namn

Kontaktinformation

Ansvarsområden

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Tyskland 68163, Tyskland

 • Europeiska högkvarteret
 • Jordbruks- och Torvprodukter och tjänster;
 • EMEA Försäljnings- och marknadsföringsutveckling
 • Onlinetjänster; Datatjänster och abonnemang

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, Tammerfors, Tammerfors, Finland 33900, Finland

 • Skogsprodukter och tjänster
 • FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSUTVECKLING

John Deere Bank S.A., inklusive dess filialer och representationskontor i Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Spanien.

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg

Finansiella produkter och tjänster

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italien

Finansiella produkter och tjänster

John Deere Solutions Réseau SAS

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrike

Finansiella tjänster

John Deere Forestry, Ltd. (Storbritannien)

Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Storbritannien

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Ltd. (UK)

Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Storbritannien

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Iberica, S.A. (Spanien)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid)

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polen)

Ul. Poznanska 1b 62 - 080 Tarnowo Podgorne

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Forestry AS (Norge)

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Nederland B.V. (Nederländerna)

Expeditiestraat 12 5961PX Horst

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Italiana S.r.L. (Italien)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano)

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere Forestry Ltd. (Irland)

Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

John Deere France S.A.S. (Frankrike)

Rue du Paradis, Ormes F - 45140 St Jean de la Ruelle

Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

 

Deere-gruppens bindande företagsregelverk

Deere-gruppens bindande företagsregelverk

Ytterligare policys avseende personuppgifter och maskindata

Ytterligare policys avseende personuppgifter och maskindata

Formulär för förfrågan om registrerade personers rättigheter

Formulär för förfrågan om registrerade personers rättigheter

Personal Data Complaint Form

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 


John Deere Bank S.A., 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com

 

AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018