Sekretss, personuppgiftsbehandling och data

Under fliken Företagets policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling finns John Deeres globala policy avseende personuppgifter och maskindata. För en snabb överblick av denna policy, se under fliken Sammanfattning av policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling.

Medan Företagets policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling gäller globalt för personuppgifter och maskindata, gäller ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling baserat på land, typ av data, och/eller produkter eller tjänster styrda av regleringar. Länkar till dessa policys kan du hitta under fliken Ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling.

Slutligen, finns under fliken Kontaktinformation lands- och företagskontakter som kan tillhandahålla ytterligare information om vår hantering av sekretess- och personuppgiftsbehandlingsfrågor.

Företagets policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

Företagets policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

Denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling (”Policy”) förklarar hur John Deere och de närstående bolag som John Deere kontrollerar samlar in, använder och lämnar ut Personuppgifter och Maskindata. Denna Policy ger också svar på specifika frågor som du kan ha beträffande sekretessen och säkerheten för insamlad information och data. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-post på adress R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Denna Policy gäller Personuppgifter och Maskindata som samlas in, används och lämnas ut av John Deere och de närstående bolag som John Deere kontrollerar. Ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling gäller. För det första tillhandahåller John Deere finansiella produkter och försäkringsprodukter som normalt kräver insamling av extra Personuppgifter. Policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling relaterade till sådana produkter återfinns under fliken ”Ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling”. John Deere och de närstående bolag som John Deere kontrollerar runt om i världen kan också ha ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling som behövs för att uppfylla kraven enligt lokal lagstiftning. Landspecifika policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling kan också återfinnas under fliken ”Ytterligare policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling”. Slutligen distribueras också John Deeres produkter genom vårt nätverk med John Deeres återförsäljare och distributörer, vilka är självständigt ägda och drivna verksamheter som också kan ha sina egna policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling.

1. Olika typer av information och data som vi samlar in

John Deere och de närstående bolag som John Deere kontrollerar samlar in ”Personuppgifter” och ”Maskindata”.

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta dig. Personuppgifter inkluderar också annan information om dig som vi knyter till Personuppgifter. John Deere och de närstående bolag som John Deere kontrollerar samlar in följande typer av Personuppgifter:

 • Kontaktinformation som gör det möjligt för oss att identifiera dig och kommunicera med dig såsom ditt namn, telefonnummer, användarnamn, postadress, e-postadress och uppgift om vilket språk du föredrar.
 • Kundinformation som hjälper oss att förstå vem du är och vad du vill ha, för att kunna erbjuda dig produkter och tjänster som kan intressera dig såsom fastighets-, lantbruks- eller affärsinformation, var du befinner dig och annan demografisk information.
 • Transaktionsinformation om hur du interagerar med oss, våra återförsäljare och affärspartners, inklusive information om köp, förfrågningar och kundkonton.
 • Finansiell Kontoinformation som behövs för att genomföra ditt köp, såsom din konto- eller kreditkortsinformation och information om aktiviteter rörande finansiering och leasing av utrustning.

Maskindata är data som genereras av, samlas in av eller lagras i din utrustning eller eventuell hårdvara eller annan enhet som kommunicerar med din utrustning. Maskindata inkluderar var din utrustning finns, antalet driftstimmar för motorerna i din utrustning, driftsdata (t.ex. använd mängd bränsle) och diagnostiska data för utrustningen.

2. Hur John Deere samlar in information och data

Direkt från dig:

Vi samlar in Personuppgifter direkt från dig. Vi kommer att be dig om Personuppgifter (t.ex. Kontaktinformation och Kundinformation) när du interagerar med oss, t.ex. när du registrerar dig på våra webbplatser, anmäler att du vill få ett nyhetsbrev eller när du gör ett inköp. Vi kan komma att samla in ytterligare Kundinformation från tredje parts-dataleverantörer, som förbättrar våra filer och hjälper oss att bättre förstå våra kunder, eller från sociala medier som t.ex. Facebook, om du ”gillar” våra sidor eller går med i våra communities. Vi samlar också in Personuppgifter när du använder våra mobila applikationer eller kontaktar oss, t.ex. vid dina kontakter med kundtjänst.

Från de närstående bolag som vi kontrollerar, återförsäljare och andra affärspartners:

När du köper eller leasar en produkt eller erhåller finansiering, så samlar vi in Personuppgifter (t.ex. Transaktionsinformation och Finansiell Kontoinformation) från våra återförsäljare och finansiella närstående bolag. Vi kan också samla in Personuppgifter från tredje parter (som t.ex. när vi införskaffar kreditinformation eller måste kontrollera information som du har gett oss) för att kunna genomföra ditt köp eller bevilja finansiering.

Från vår webbplats:

Om du interagerar med oss online använder vi cookies och andra tekniska verktyg för att samla information om din dator och din användning av vår webbplats och våra applikationer. Vi hanterar denna information som Personuppgifter när den är kopplad till din Kontaktinformation. För mer information om cookies och andra tekniker, se avsnittet Cookies och liknande insamlingstekniker nedan.

Från din utrustning:

Om inställningarna för din utrustning medger det, samlar vi in Maskindata från din utrustning eller enheter via JDLink™ Telematics Service, Service ADVISOR™ eller andra liknande tjänster. Vi kan också få platsdata från din smartphone eller annan enhet som har lokaliseringsfunktion. Vi hanterar denna information som Personuppgifter om den är kopplad till din Kontaktinformation.

3. Hur John Deere använder information och data (”Ändamålen”)

John Deere använder dina Personuppgifter och Maskindata för flera olika ändamål, inklusive:

 • Kundtjänst: för att genomföra beställningar av produkter eller tjänster och för andra tjänster relaterade till din beställning, t.ex. produktleveranser, underhåll, garantiservice, finansiering, leasing och kredittjänster;
 • Produkt- och kundsupport: för att ge support, inklusive att övervaka och hantera din utrustnings skick, leverera uppgraderingar och meddelanden om produktförbättringsprogram samt för diagnoser och reparationer, produktsäkerhet och återkallanden;
 • Marknadsföring: för att förse dig med information och erbjudanden om produkter och tjänster från John Deere eller våra återförsäljare, leverantörer och partners, inklusive erbjudanden baserade på dina intressen, personliga och affärsmässiga egenskaper och var du befinner dig;
 • Enkäter och markandsföringsevenemang: för att administrera enkäter, omröstningar, lotterier, tävlingar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringsevenemang;
 • Kvalificering: för att avgöra om du är kvalificerad för vissa produkter, tjänster eller erbjudanden;
 • Kommunikation:för att förse dig med information som du kan vara intresserad av, t.ex. nyheter om John Deere, företagstidningar (såsom The Furrow och Homestead), kataloger, meddelanden, påminnelser och meddelanden om teknisk service; samt
 • Hantering som krävs i vår dagliga verksamhet:som t.ex. hantering av betalningar och finansiella konton, produktutveckling, produktsäkerhet, hantering av kontrakt, administration av webbplatser, hantering av webbforum, utförande av beställningar eller kontrakt, analyser, förebyggande av bedrägeri, företagsstyrning, rapportering och efterlevnad av lagar och bestämmelser.

4. Varför information och data lämnas ut av John Deere

John Deere förstår att du kanske inte vill att vi lämnar ut dina Personuppgifter eller Maskindata till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål. Vi begränsar därför utlämning av Personuppgifter eller Maskindata enligt följande:

 • Vi kan dela Personuppgifter eller Maskindata med våra närstående bolag, leverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer för John Deere och affärspartners, som får använda informationen för de Ändamål som anges ovan.
 • Vi kan också dela Personuppgifter eller Maskindata med våra serviceleverantörer för att uppfylla de angivna Ändamålen för vår räkning. Våra serviceleverantörer måste enligt lag eller avtal skydda informationen och data, och får endast använda den i enlighet med våra instruktioner.
 • • Vi kan lämna ut Personuppgifter eller Maskindata om så krävs för att påverka försäljning eller överlåtelse av affärstillgångar, för att tillvarata våra rättigheter, skydda vår egendom eller för att skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller om det behövs för att stödja funktioner för extern revision, regelefterlevnad och bolagsstyrning. Vi kommer också att lämna ut Personuppgifter eller Maskindata när så krävs enligt lag, t.ex. i samband med en stämning, bland annat till brottsbekämpande myndigheter och domstolar i USA eller andra länder där vi har verksamhet.

Observera att vi också kan lämna ut information och data om dig om denna inte går att koppla till dig. Vi kan t.ex. publicera rapporter som innehåller aggregerad och statistisk data om våra kunder och utrustning. Dessa rapporter innehåller inte information som kan användas för att kontakta, lokalisera eller identifiera dig.

5. Cookies och liknande insamlingstekniker

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobilapplikationer samlar vi in viss information med automatiska metoder, med tekniker som cookies, pixeltaggar, analysverktyg för webbläsare, serverloggar och webbfyrar.

Exempelvis placerar vi cookies i din dator när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som webbplatser skickar till din dator eller annan utrustning som är ansluten till Internet för att kunna unikt identifiera din webbläsare eller spara information eller inställningar i din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du kommer tillbaka. De hjälper oss också att ge dig en anpassad upplevelse och gör det möjligt för oss att upptäcka vissa typer av bedrägerier.

John Deere använder Flash-cookies (kallas också ”lokalt sparade objekt”), Microsoft Silverlight och liknande tekniker för att anpassa och förbättra din onlineupplevelseAdobe Flash Player är en applikation som möjliggör snabb utveckling av dynamiskt innehåll, såsom videoklipp och animeringar. Flash-cookies (och liknande applikationer) använder teknik för att komma ihåg inställningar, preferenser och användning på liknande sätt som webbläsar-cookies, men de hanteras via ett annat gränssnitt än det från din webbläsare. För att hantera Flash- och Silverlight-cookies, se Adobes och Microsofts webbplatser.

Pixeltaggar och webbfyrar är små grafiska bilder placerade på webbsidor eller i våra e-postmeddelanden och som gör det möjligt för oss att avgöra om du utfört en viss åtgärd. När du går till dessa webbsidor eller öppnar eller klickar på ett e-postmeddelande skapar dessa pixeltaggar och webbfyrar ett meddelande om den åtgärden. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att mäta effekten av vår kommunikation och att förbättra våra webbplatser och marknadsföring.

Vi samlar in många olika typer av information från cookies och med andra tekniker. Vi kan t.ex. samla in information om den enhet du använder för att ansluta till vår webbplats, vilken typ av operativsystem du har, typ av webbläsare, domän och andra systeminställningar samt vilket språk ditt system använder och i vilket land och tidszon den enhet du använder för att ansluta till Internet finns. Våra serverloggar kan också registrera IP-adressen eller annan information för den enhet du använder för att ansluta till Internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på Internet. Vi kan också samla in information om den webbplats som du besökte innan du kom till John Deere och den webbplats som du besöker efter att du lämnat vår webbplats.

I många fall används den information som vi samlar in med hjälp av cookies och andra verktyg endast anonymt, utan någon koppling till Personuppgifter. Vi använder t.ex. den information som vi samlar in om webbplatsbesökare för att optimera våra webbplatser och för att förstå trafikmönstren för webbplatsen.

I vissa fall kopplar vi dock ihop informationen som vi samlar in med cookies och andra tekniker med dina Personuppgifter. Om inställningarna för dina mobila enheter som har lokaliseringsfunktion tillåter att våra mobilapplikationer sparar information om var enheten finns, kommer vi dessutom att spara denna information automatiskt. Denna Policy reglerar hur vi använder all sådan information när vi kopplar ihop den med dina Personuppgifter.

John Deere har samarbeten med tredje parts-företag inom marknadsföring för att utföra spårnings- och rapporteringsfunktioner för vår webbhantering. Dessa marknadsföringsföretag kan placera cookies på din dator för att kunna visa dig riktad marknadsföring. Dessa marknadsföringsföretag ska inte samla in Personuppgifter under denna process, och vi lämnar inte ut Personuppgifter till dem som en del av denna process.

6. Berätta-för-en-vän-funktioner

John Deere erbjuder ”berätta-för-en-vän”-funktionalitet på våra webbplatser. Om du väljer att använda denna funktion, kommer vi automatiskt att skicka din vän ett engångsmeddelande per e-post med den information som du specificerade och bjuda in han eller henne att besöka webbplatsen. John Deere använder denna information enbart för att kunna sända detta engångsmeddelande per e-post och sparar inte informationen.

7. Dina val

Du kan begränsa den information som du skickar till John Deere. Du kan även begränsa meddelanden som John Deere skickar till dig. För att välja att inte ta emot marknadsföring via e-post kan du besöka vår webbplats och meddela ditt val till relevant sekretess- och personuppgiftsbehandlingskontakt. Alternativt kan du välja att inte ta emot framtida marknadsföring via e-post genom att klicka på ”avbeställ” (”unsubscribe”) längst ned i e-postmeddelanden med marknadsföring som vi skickar dig.

Observera att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmaterial kan vi fortfarande behöva kontakta dig med viktig Transaktionsinformation om ditt konto eller din utrustning. Det innebär att även om du valt att inte ta emot marknadsföring via e-post så kommer vi t.ex. fortfarande att skicka dig en bekräftelse när du köpt något från vår webbplats samt meddelanden om produktsäkerhet.

Du kan hantera dina inställningar för cookies och välja att inte tillåta cookies och annan liknande insamlingsteknik som används genom att justera inställningarna för din webbläsare eller gränssnitt. Alla webbläsare och gränssnitt är olika, så se ”hjälp”-avdelningen för din webbläsare eller gränssnitt för att få reda på mer om inställningar för cookies och andra inställningar för sekretess och personuppgiftsbehandling som kan finnas.

Du kan ställa in hur din mobila enhet och mobil-webbläsare delar platsinformation med John Deere, samt hur din mobil-webbläsare hanterar cookies och liknande tekniker genom att ändra sekretess, personuppgiftsbehandlings- och säkerhetsinställningarna för din mobila enhet. Se instruktioner från din leverantör av mobiltjänster eller tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du ändrar inställningarna.

Du kan också välja att inte dela Maskindata med John Deere. För att göra det loggar du antingen in på webbplatsen JDLink och tackar nej till online-kontraktet Telematics System Contract eller ber din John Deere-återförsäljare att avsluta JDLink-tjänsten för din maskin. Observera att om du avslutar JDLink-tjänsten kommer du inte längre ha tillgång till Maskindata. Dessutom kommer John Deere inte att kunna tillhandahålla produkter eller tjänster som kräver telematics-åtkomst, som Deere Fleet Care-tjänsterna och Service ADVISOR™-fjärruppkoppling för diagnostik och programvaruuppdateringar.

Om du har frågor om dina val eller om du behöver hjälp för att kunna välja bort att ta emot marknadsföring etc., kontakta oss via e-post till R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan också skriva till oss på den adress som finns i avsnittet Hur du kontaktar oss nedan. Om du skickar ett brev, vänligen ange ditt namn, adress, e-postadress och information om vad du inte längre vill ta emot.

8. Åtkomst och korrigering

John Deere följer tillämplig lag avseende din möjlighet att komma åt, korrigera och radera dina Personuppgifter. Om du har ett online-konto, kan du eventuellt logga in på ditt konto för att komma åt och uppdatera viss information som du har gett till oss. Om du behöver hjälp med att uppdatera eller radera dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post till R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan också skriva till oss på den adress som finns i avsnittet Hur du kontaktar oss nedan. Om du skickar ett brev, vänligen ange ditt namn, adress, e-postadress och detaljerad information om vilken ändring du vill göra.

9. Informations- och datasäkerhet

John Deere har infört ett program för informations- och datasäkerhet som innehåller administrativa, tekniska och fysiska åtgärder som är skapade för att i rimlig mån skydda Personuppgifter och Maskindata. Vi använder t.ex. krypteringsteknik av industristandard för att säkra din Finansiella Kontoinformation och andra känsliga Personuppgifter när de samlas in och skickas över Internet.

10. Överföring av information och data till andra länder

Deere & Company har sitt huvudkontor i USA och dess kontrollerade närstående bolag finns i olika länder i hela världen. Personuppgifter och Maskindata kan kommas åt i eller kan överföras till USA eller till våra kontrollerade närstående bolag och personuppgiftsbiträden i andra delar av världen för de Ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi använder eller överför Personuppgifter och Maskindata gör vi det i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi skyddar dessutom sekretessen och säkerheten för alla Personuppgifter och Maskindata oavsett var informationen används eller lagras.

11. Tredje parters policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

Denna Policy gäller endast användning och utlämning av information och data av John Deere. Andra webbplatser som man kan komma till genom denna webbplats har sina egna metoder och policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartners har även de sina egna metoder och policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Vi uppmanar dig att bekanta dig med de policys avseende sekretess och personuppgiftsbehandling som tillhandahålls av alla tredje parts-företag innan du lämnar information till dem eller utnyttjar ett erbjudande eller en kampanj.

12. Sekretess och personuppgiftsbehandling avseende barn

John Deeres webbplats och applikationer är inte avsedda att samla in Personuppgifter från barn. Om du tror att ditt barn använder vår webbplats, kontakta oss på R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com så vi kan undersöka detta och radera eventuell olämplig information.

13. Forum, produktomdömen och andra publika platser

Vår webbplats innehåller forum och andra platser där du publicera produktomdömen, kommunicera med andra och lägga upp mediainnehåll. Innan du publicerar något på dessa platser, vänligen läs tillämpliga ”Användarvillkor” noga. Dina rättigheter och ditt skydd som framgår av denna Policy gäller inte för sådant du publicerar på publika platser. All information som du lägger upp kommer att vara åtkomlig för alla med Internetåtkomst, och eventuella Personuppgifter som du inkluderar i det material du publicerar kan läsas, samlas in och användas av andra. Ett exempel: om du anger din e-postadress tillsammans med ett produktomdöme kan du få oönskade meddelanden. Var försiktig när du publicerar Personuppgifter.

14. Jobbsökande

Om du har sökt anställning hos John Deere kommer de Personuppgifter som du lämnat i din platsansökan att användas för rekrytering och andra interna personaländamål.

15. Ändringar i denna Policy

Vi kommer att då och då uppdatera denna Policy för att återspegla nyheter eller förändringar. Vi kommer att placera ett meddelande på vår hemsida när vi gör större förändringar av denna Policy. Om ändringarna i hög grad påverkar det sätt vi använder eller lämnar ut de Personuppgifter som vi tidigare samlat in, kan vi också komma att meddela dig om ändringen genom att skriva ett meddelande till dig.

16. Hur du kontaktar oss

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om hur vår sekretess- och personuppgiftsbehandling eller om denna Policy. Du kan nå oss online på R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan även skriva brev till:

Sekretess- och personuppgiftsansvarig
Centrum för global affärssed
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8089 USA 

eller

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax:  +49 621 829-45-8300

Du kan också klicka på fliken ”Kontaktinformation” för att få kontaktinformation för det land där du befinner dig.

Ytterligare policys avseende personuppgifter och maskindata

Ytterligare policys avseende personuppgifter och maskindata

Personuppgifter, klagomålsformulär

Personuppgifter, klagomålsformulär

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Senast uppdaterad: 1 jul 2014