Skogsmaskinservice

Maximal utnyttjandegrad för en skogsmaskin kan bara uppnås genom en snabb och effektiv service. Våra underhållstjänster har utvecklats för att hålla dina skogsmaskiner i bästa möjliga skick genom hela deras livslängd.

Titta på vårt erbjudande och kontakta oss om du vill veta mer.

Utökad maskingaranti

Visa alltDölj

Utökad maskingaranti

För G-seriemaskiner med serviceavtalet TimberCare G-serie ingår en utökad garanti som tar vid efter standardgarantins 2000 drifttimmar. Den utökade garantin räcker upp till 12000 drifttimmar eller 72 månader, vilket som först uppnås.

Reparationskostnader ersätts enligt en fallande procentsats efter maskinens drifttimmar och den utökade garantin omfattar hela maskinen. Slitdelar och icke originalmonterad utrustning ingår inte. Den utökade garantin gäller inte haverier under 12 500 kronor exklusive moms.

Drifttimmar Ersättning, gäller både reservdelar och arbetskostnad
2001–3000 80%
3001–4000 60%
4001–8000 40%
8001–12000 20%

Kontakta din servicelämnare för fullständig information om villkoren för den utökade garantin. 
Ansökningsprocessen för utökad garanti är snabb och enkel.

Förarutbildning

Visa alltDölj

Förarutbildning

John Deeres förarutbildningar

Vi har tagit fram utbildningar specifikt inriktade på metodutbildning för skördar- och skotarförare för att stödja utveckling av ergonomi, välmående och produktivitet hos förarna.

Utbildningarna är under 3 dagar, 1 dag i simulatormiljö och 2 dagar i skogen hos respektive deltagares maskin. 

I skogen åker våra metodinstruktörer med i skördaren eller skotaren för att bilda sig en översiktlig uppfattning om aktuellt körsätt och metodval.

Metodinstruktören filmar under arbetet i skogen (föraren visas ej i bild) för att sedan  i lugn och ro tillsammans med föraren utvärdera arbetsmetodiken och föreslå förbättringar.

Dag 1 utförs i Simulatormiljö och dag 2 och 3 utförs i skogen hos respektive deltagares maskin.

Förarutbildning ingår i TimberCare G-serie Plus serviceavtal, men kan också beställas separat. 

 

Läs mer om våra simulatorer

 

 

Förarutbildning Skördare

Dag 1 i Simulatormiljö

Uppstartsövningar

 • Syfte: Skapa vana vid körning i simulator och för att slappna av  2 x   5 min
 • Kör som du brukar i enkel skog  (gles öppen skog)  ca 10 min

Standardövning – 1a gången

 • Syfte: Att få ett mätvärde på var operatören är innan utbildning avseende bl a kranmeter, antal träd/timme mm 
 • Kör som du brukar i enkel skog  (gles öppen skog)  15 min

Instruktörsgenomgång körsätt – 2a gången

 • Syfte: Gå igenom metod, produktivitet beroende på hur kranen körs
 • Visa utfall av Grundövning 1
 • Instruktör visar vad som är bra att tänka på     15 min
 • Redovisning av utfall i Standardövning – 1a gången       5 min

Teori

 • Visning av filmat material som påvisar olika arbetssätt i skogen

Standardövning – 3e gången

 • Syfte: Att föraren ska få se effekt av förändringar i körsätt
 • Anpassa körningen till instruktörens tips (gles öppen tallskog)  15 min
 • Redovisning av utfall i Standardövning – 3e gången och förändring mot de två första körningarna


Mätetal under skördardagen

Mäts separat

 • Tid för övningen – ofta 15 min

 

Mäts i simulatorn

 • Maskinkörning, m
 • Kranspetsmeter, m      Kranspetsmeter per träd, m/träd
 • Avverkade träd, st       Träd per timme
 • Avverkad volym, m3
 • Kvalitetsmått, t ex Stubbar > 20 cm höga, st

 Dag 2 i skogen 

 • Efter att förarna fått tillämpa råden i ca 2 veckor så kommer metodinstruktören ut för fortsatt rådgivning.
 • Filmning av skördararbetet samtidigt som vi åker med.
 • Genomgång av film med föraren, belys förbättringspunkter. Diskussion kring deras miljö och egna tankar kring skördararbetet.

Dag 3 i skogen 

 • Uppföljning efter ca 3 mån.
 • Filmning av skördararbetet samtidigt som vi åker med.
 • Genomgång av film med föraren, belys förbättringspunkter. Diskussion kring deras miljö och egna tankar kring skördararbetet.

Förarutbildning skotare

Dag 1 i Simulatormiljö

1. Förare får genomgång av virket på trakten via simulator-miljön/banan med dess virkesinnehåll, och ombeds skota fram virket. Inga råd alls i övrigt.
2. Efter avslutad skotning, går igenom körningen: - pratar planering, sortering, avlägg, samlastning, hur ser förutsättningen efter skördaren ut? t.ex. jämndragning -ligger virket jämnt, färgmärkning från skördaren, sortering hur bra har skördaren sorterat, spökslag
3. Kör samma bana igen efter genomgång av punkter i punkt 2. Jämför resultat/parametrar.
4. Diskussion med föraren kring de olika åtgärderna.
5. Gemensam diskussion hur vi ser på effektiv skotning, generellt. Hur resonera kring planering, samlastning etc.

Använder aktuell Timbermatic Kartor-info för diskussion med de aktuella trakternas förutsättningar.

1.Mätetal från simulatorkörning
2.Körsträcka per lass
3.Krananvändning

 

Dag 2 i skogen efter ca 2 veckor 

1.Filmning av skotningsarbetet samtidigt som vi åker med.
2.Genomgång av film med föraren, belys förbättringspunkter. Diskussion kring deras miljö och egna tankar kring skotningsarbetet.

 

Dag 3 i skogen efter 3 månader, uppföljning 

1.Ta ut Analys-data ur maskinen
2.Gå igenom, jämför med referensen, diskutera skillnader.
3.Åk med, filma vid behov

 

 

 

 

 

Oljeanalys

Visa alltDölj

Analys av oljeprov

Regelbunden analys av oljeprov är ett utmärkt verktyg för uppföljning av maskinens tekniska tillstånd och en väsentlig del i konditionsbaserat underhåll. Med oljeanalys kan maskinens driftsäkerhet ökas och underhålls- och driftskostnaderna minskar. Det innebär att tidig upptäckt av eventuella problem, som visas vid oljeprov, kan minska risken för dyr, oplanerad reparation.

Oljor byts baserat på resultatet av oljeanalysen, medan byte av filter kommer att fortsatt ingå enligt serviceschemat. 

Vätskor som kan analyseras

Att ta oljeprov går snabbt och enkelt. 

Följande vätskor kan analyseras:

 • Hydraulolja
 • Transmissionsolja
 • Motorolja
 • Dieselbränsle
 • Kylarvätska

Super Caddy filtreringsenhet

Super Caddy filtreringsenhet kan användas för att öka livslängden på din hydraulolja. Super Caddy används för att filtrera bort vatten och föroreningar från hydraulolja. Enheten kan också användas för att säkerställa hydraulisk systemrenhet vid större haverier i någon hydraulkomponent.

Maskinoptimeringsdag

Visa alltDölj

Tre standardområden

Maskinoptimeringsdagen består av olika alternativ som kan väljas av kunden. Instruktören kan koncentrera sig på maskinens tekniska aspekter eller på förarens arbetsmetoder - eller på bägge, enligt det överenskomna träningsprogrammet och sätta ihop det med kunden.

Maskinoptimeringsdagen innehåller tre standardområden

 • Övergripande inspektion av maskinen
 • Provkörning
 • TimberMatic Analytics maskinrapport

Tilläggsoptioner

Dessutom kan du välja mellan följande för att förbättra maskinens prestanda ytterligare.

 • Uppdatera TimberMatic-programvaran
 • Kontrollera och justera skördaraggregatet och basmaskinens arbetande hydrauliska tryck
 • Kontrollera och justera bom, körning och annat hydrauliskt tryck
 • Justera TimberMatic-styrsystem
 • Kontrollera och kalibrera mätsystemet
 • Tillhandahålla TimberMatic-styrsystemutbildning

Serviceavtal - TimberCare

Visa alltDölj

TimberCare G-serie serviceavtal

TimberCare G-serie serviceavtal är framtaget exklusivt för John Deeres G-serie maskiner och omfattar hela 6 år eller 12 000 drifttimmar, vilket som uppnås först.

Serviceintervallerna är 750 timmar. TimberCare G-serie serviceavtal betalas antingen per månad under 48, 60 eller 72 månader, eller med en fast summa, samma pris, under hela avtalstiden efter varje utförd service.

TimberCare G-serie serviceavtal kan även tecknas för begagnade maskiner som du köpt av oss. Förutsättningen är att maskinen sedan tidigare haft serviceavtal och att service genomförts av auktoriserad verkstad.

TimberCare G-serie serviceavtal är en förutsättning för att ta del av den trygghet som våra garantiformer, Förlängd garanti, Stegen och structurALL erbjuder dig som maskinägare.

Med TimberCare G-serie serviceavtal uppnås en ytterligare förbättrad maskinekonomi, ett tryggare maskinägande och ett högre andrahandsvärde vid försäljning. Du har upp till 250 drifttimmar på dig att teckna avtalet. All service och alla reparationer under serviceavtalet ska genomföras av en John Deere auktoriserad servicelämnare. Detta är grunden för att garantera en hög kvalitet och en förutsättning för att garantier ska kunna åberopas.

TimberCare G-serie tillval

TILLVAL TILL TIMBERCARE G-SERIE SERVICEAVTAL

 • Brandbesiktning
 • Metodinstruktion
 • Maskinoptimering