Skogsmaskinservice

Maximal utnyttjandegrad för en skogsmaskin kan bara uppnås genom en snabb och effektiv service. Våra underhållstjänster har utvecklats för att hålla dina skogsmaskiner i bästa möjliga skick genom hela deras livslängd.

Titta på vårt erbjudande och kontakta oss om du vill veta mer.

Vilken typ av serviceavtal finns tillgängliga?

TimberCare G-Serie

TimberCare serviceavtal har funnits en tid och nu växlar vi upp till Timbercare G-serie ett ännu generösare avtal i två nivåer.

TimberCare G-serie serviceavtal är framtaget exklusivt för John Deeres G-seriemaskiner och
omfattar hela 6 år eller 12 000 drifttimmar, vilket som uppnås först.
Utöver standardavtalet kan kunden välja TimberCare G-serie Plus serviceavtal som är utökat med ytterligare servicepunkter, samt metodinstruktion och maskinoptimering.

Det är inte bara avtalstiden som är förbättrad mot tidigare serviceavtal. Ersättningsnivåerna i serviceavtalets förlängda maskingaranti är ännu mer generösa vid haverier. Som tidigare är serviceintervallerna 750 timmar. TimberCare G-serie serviceavtal betalas antingen per månad
under 48 månader, eller med en fast summa, samma pris, under hela avtalstiden efter varje utförd service.

Med TimberCare G-serie serviceavtal uppnås en ytterligare förbättrad maskinekonomi och ett ännu tryggare maskinägande.

För G-seriesmaskiner med serviceavtalet TimberCare G-serie ingår en utökad maskingaranti som tar vid efter standardgarantins 2000 drifttimmar. Den utökade maskingarantin räcker upp till 12000 drifttimmar eller 72 månader vilket som först uppnås.

Reparationskostnader ersätts enligt en fallande procentsats efter maskinens drifttimmar och den utökade maskingarantin omfattar hela maskinen.

Drifttimmar     Ersättning*
2001–3000      80%
3001–4000      60%
4001–8000      40%
8001–12000    20%

Slitdelar och icke originalmonterad utrustning ingår inte. Den utökade maskingarantin gäller inte haverier under 10 000 kronor exklusive moms.

Andra tjänster - Maskinoptimeringsdag, Oljeservice och Utökat maskinskydd

Vad ingår i en maskinoptimeringsdag?

Maskinoptimeringsdag är ett tillfälle där maskinens tekniska skick, inställningar, tryck och prestanda kontrolleras i sin naturliga arbetsmiljö. Till följd av detta höjs maskinens prestationsnivå antingen upp eller åter till en hög nivå.

Maskinoptimeringsdagen består av olika alternativ som kan väljas av kunden. Instruktören kan koncentrera sig på maskinens tekniska aspekter eller på förarens arbetsmetoder - eller på bägge, enligt det överenskomna träningsprogrammet och sätta ihop det med kunden.

Maskinoptimeringsdagen innehåller tre standardområden

 • Övergripande inspektion av maskinen
 • Provkörning
 • TimberLink dataanalys och maskinrapport

Dessutom kan du välja mellan följande för att förbättra maskinens prestanda ytterligare

 • Uppdatera TimberMatic-programvaran
 • Kontrollera och justera skördaraggregatet och basmaskinens arbetande hydrauliska tryck
 • Kontrollera och justera bom, körning och annat hydrauliskt tryck
 • Justera TimberMatic-styrsystem
 • Kontrollera och kalibrera mätsystemet
 • Utbilda maskinoperatören om arbetsmetoder
 • Tillhandahålla TimberMatic-styrsystemutbildning

Mapperapporten och TimberLink-dataanalysen är viktiga punkter som omfattas av maskinoptimeringsdagen. TimberLink ger en tydlig bild av maskinens skick och produktivitet samt förändringar över en längre period eller tid.

TimberLink-maskinrapport

TimberLink-maskinrapporterna ger en tydlig bild av en skördares produktivitet och bränsleförbrukning. Från TimberLink-maskinrapporten kan du enkelt se skördarens produktivitet, bränsleförbrukning och tekniska villkor i jämförelse med andra maskiner som arbetar under liknande förhållanden.

Maskinrapporten kan sammanställas i skogen eller på kontoret. Den är skapad separat för varje förare, även om maskinrapporten huvudsakligen handlar om skördarens skick och produktivitet. Baserat på rapporten kan tips för att utveckla arbetsmetoder och optimera bränsleförbrukningen ges för varje förare.

Vad är oljeservice och oljeanalys?

Maskinkonditionsbaserat underhåll med oljeanalys

Regelbunden analys av oljeprov är ett utmärkt verktyg för uppföljning av maskinens tekniska tillstånd och en väsentlig del i konditionsbaserat underhåll. Med oljeanalys kan maskinens driftsäkerhet ökas och underhålls- och driftskostnaderna minskar. Det innebär att tidig upptäckt av eventuella problem, som visas vid oljeprov, kan minska risken för dyr, oplanerad reparation.

Minska driftskostnaderna med förlängda oljebytesintervaller

Oljor byts baserat på resultatet av oljeanalysen, medan byte av filter kommer att fortsatt ingå enligt serviceschemat. 

Super Caddy filtreringsenhet kan användas för att öka livslängden på din hydraulolja. Super Caddy används för att filtrera bort vatten och föroreningar från hydraulolja. Enheten kan också användas för att säkerställa hydraulisk systemrenhet vid större haverier i någon hydraulkomponent.

Att ta oljeprov går snabbt och enkelt. Följande vätskor kan analyseras:

 • Hydraulolja
 • Transmissionsolja
 • Motorolja
 • Dieselbränsle
 • Kylarvätska

Kan jag förlänga garantiperioden för min maskin?

Utökat maskinskydd i upp till 12000 timmar

För G-seriesmaskiner med serviceavtalet TimberCare G-serie ingår ett utökad maskinskydd som tar vid efter standardgarantins 2000 drifttimmar. Det utökade maskinskyddet räcker upp till 12000 drifttimmar eller 72 månader, vilket som först uppnås.

Reparationskostnader ersätts enligt en fallande procentsats efter maskinens drifttimmar och det utökade maskinskyddet omfattar hela maskinen. Slitdelar och icke originalmonterad utrustning ingår inte. Det utökade maskinskyddet gäller inte haverier under 10 000 kronor
exklusive moms.

Drifttimmar    Ersättning*
2001–3000     80%
3001–4000     60%
4001–8000     40%
8001–12000   20%

UTÖKAT MASKINSKYDD
*Gäller både reservdelar och arbetskostnad

Kontakta din servicelämnare för fullständig information om villkoren för det utökade maskinskyddet. 
Ansökningsprocessen för utökat maskinskydd är snabb och enkel.

Kvalitet och god service är A och O för John Deere Forestrys kunder, säger Tomas Åström, servicetekniker i Norrbotten.

Kvalitet och god service är A och O för John Deere Forestrys kunder, säger Tomas Åström, servicetekniker i Norrbotten.