Skogsmaskinservice

Maximal utnyttjandegrad för en skogsmaskin kan bara uppnås genom en snabb och effektiv service. Våra underhållstjänster har utvecklats för att hålla dina skogsmaskiner i bästa möjliga skick genom hela deras livslängd.

Titta på vårt erbjudande och kontakta oss om du vill veta mer.

Utökat maskinskydd

Utökat maskinskydd fortsätter att ge din maskin skydd efter det att standardgarantin löpt ut. Du kan köpa utökat maskinskydd för din John Deere-skördare eller skotare vid nymaskinköp eller innan standargarantin löpt ut.

Oljeservice möjliggör konditionsbaserat underhåll.

Regelbunden analys av oljeprov är ett utmärkt verktyg för kontroll av maskinens tekniska tillstånd. Med oljeanalys kan maskinens driftsäkerhet ökas och underhålls- och driftskostnaderna minskas. Det innebär att tidig upptäckt av eventuella problem, som oljeprovet indikerar, kan rädda dig från dyra, oplanerade reparationer.

Återställ din maskin till sin fulla potential

Under en maskinoptimeringsdag kontrolleras maskinens tekniska skick, inställningar, tryck och prestanda på plats i den naturliga arbetsmiljön. Vi återställer maskinens prestationsnivå tillbaka till en högsta nivå.

TimberCare serviceavtal

Regelbunden service säkerställer ett gott tekniskt skick och en hög maskinutnyttjandegrad.

Kvalitet och god service är A och O för John Deere Forestrys kunder, säger Tomas Åström, servicetekniker i Norrbotten.

Kvalitet och god service är A och O för John Deere Forestrys kunder, säger Tomas Åström, servicetekniker i Norrbotten.