Maskinhälsa 1.0

Maskinhälsa

 

Maskinhälsa optimerar din maskin för en högre teknisk och jämn prestanda

Vi kan erbjuda dig en faktabaserad bedömning av din maskins tekniska prestanda utförd av våra utbildade specialister.

 • Upptäcker avvikelser i prestandan i tid
 • Månadsrapport med analys
 • Parameter jämförelse av teknisk prestanda mot svensk referensdatabas
 • Maskinen hålls kontinuerligt i maximal teknisk prestanda
 • Optimal bränsleförbrukning och hög produktion

Få vetskap om din maskins tekniska prestanda

Det är av största vikt att maskinens tekniska prestanda ligger i topp för att ha förutsättningar att få ut hög produktion av maskinen. Det har visat sig genom åren att det är svårt för förare att känna om den tekniska prestandan hos maskinen har försämrats långsamt, därför utvecklades Timberlink 2005 och har sedan dess funnits i våra maskiner som övervakar maskinens tekniska prestanda.

För att göra det möjligt för förarna att ha kontroll över sina maskiner har vi utvecklat denna tjänst som är en dokumenterad rutin som vi erbjuder dig som slutkund.

Föraren har inget att jämföra sin maskins tekniska prestanda med, men det har John Deere, därför har vi med hjälp av en stor mängd data på våra skördare samt berörda aggregat tagit fram en svensk referensdatabas.

 

Ett arbetssätt definierat av specialister

Vi har definierat ett arbetssätt tillsammans med utbildade specialister där vi har uppsikt på kunders maskiner och jämför mot svensk referensstandard där data från en stor mängd maskiner av samma modell och aggregat ligger som grund, samt att vi optimerar maskinen vid behov för att nå en högre teknisk och jämn prestanda på maskinerna och att man hittar felorsaker som drar ner teknisk prestanda och produktion.

Vi jämför också alla inställningar i maskindatorn som påverkar den tekniska prestandan mot optimerade maskinparametrar.

Maskinhälsa video

Se video

Maskinoptimering omfattar fullständig genomgång, mätning och justering av maskinens alla hydrauliska tryck.

Få faktabaserad bedömning av den tekniska prestandan

Maskinhälsa på laptop

Detta ingår i Maskinhälsa

 • En månadsrapport som analyseras en gång/månad, resultat delges kund
 • Parameter-jämförelse med svensk referensdatabas för optimering av berörda parametrar i maskin
 • Eventuella delar med tillhörande arbete som är en följd av analysresultatet faktureras utanför denna tjänst som ett ordinarie arbete till kund
 • Maskinoptimeringsdagar ingår ej utan får beställas vid behov

Maskinhälsa

Förutsättningar för att teckna avtal för Maskinhälsa

 • Endast i samband med ordertecknande av ny maskinaffär
 • Endast skördare kan tecknas i Maskinhälsa 1.0
 • Tecknat serviceavtal med denna tilläggs-modul tillagd
 • Kunden har MyJohn Deere konto och maskinen är aktiverad