John Deere skotare och trä

Systemet slås på och av med hjälp av ett knapptryck.

Den dämpar mjukt rörelser i cylinderändarna och hindrar stötar vid ändlägena vilket gör att kranföringen blir smidigare och kranens livslängd ökar.

John Deere 910G och trä

Exakt information

Datan mellan maskinerna uppdateras genom en molnservice och alla förare som arbetar på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock. TimberMatic Kartor ger förarna en bild av avverkningen och uppskattningen av slutförandetiden i realtid.

John Deere 910G i skogen

Ergonomisk arbetsplats

Den nivellerande och roterande hytten hjälper föraren att bibehålla korrekt arbetshållning för att undvika påfrestningar på rygg och axlar. Föraren kan sitta upprätt även i ojämn terräng och hytten kan roteras i alla riktningar för uppsikt över arbetsområdet.  Hytten har bra utrymme för benen framför sätet och sätet har två olika höjdinställningar. Den förbättrade och effektiva vibrationsdämpningen förbättrar arbetsförhållandena ytterligare. Hytten har en miniugn och ett kylskåp och interiörmaterialen har valts ut med lättillgänglighet och enkel rengöring i åtanke. Det behövs mängder av ljus under de mörka timmarna och därför förbättrar vi kontinuerligt positioneringen av lamporna för att öka synligheten under höst och vinter.

Översikt över skogen från en John Deere-skogsmaskin

Klar sikt

RENCRAFT®-polykarbonat är ett högkvalitativt material med en utmärkt optisk kvalitet tack vare tillverkningsprocessen. Sikten förblir tydlig, även när man tittar åt sidan. Tack vare Super Hard Coat, har polykarbonatet nästan samma motståndskraft mot slitage som glas. Vindrutetorkarna repar inte rutan i första taget och beständigheten mot rengöringsmedel har förbättrats. De nya rutorna är också tjockare än tidigare, vilket även förbättrar ljudisoleringen. Det nya glaset uppfyller standarden ISO 21876 och ECE R43 klass L-standarden.

John Deere 910G och trä

Systemet justerar motorns varvtal.

Adaptive driveline control är en unik standardfunktion i G-seriens skogsmaskiner. Detta styrsystem förbättrar maskinens körbarhet och produktivitet. Föraren väljer önskat varvtal (Eco, Normal, Power) för förarinställningarna, och systemet anpassar automatiskt motorns varvtal så att det motsvarar belastningen på motorn och håller även motorvarvtalet på en jämn nivå vid höga belastningar. Höga motorvarvtal används endast vid behov, vilket minskar bullernivån och bränsleförbrukningen. Driveline control säkerställer att dieselmotorn går smidigt och använder den tillgängliga maximala dragkraften effektivt under situationer med hög belastning. Även responsen på körpedalen och ramstyrningen har förbättrats med smart elektronisk filtrering. ADC är en unik standardfunktion i skotare och små skördare som endast finns tillgänglig från John Deere.