Du kan träna att köra både skotare och skördare genom att helt enkelt byta maskintyp på simulatordisplayen. Det är också möjligt att använda flera maskiner samtidigt i samma arbetsområde genom att ansluta flera simulatorer till samma övning. Utbildning med en komplett maskinkedja i samma arbetsområde ger en realistisk bild av avverkning.

TimberSkills läromiljö
TimberSkills läromiljö innehåller verktyg för uppföljning av elevernas resultat och hantera simulator övningarna, inklusive komplett övningar, självutvärderingar och lärarfeedback.

Betyg
Betyget är ett utmärkt verktyg för att stödja studenternas framsteg i TimberSkills läromiljö. Betyget ger eleven feedback och prestationen graderas i en skala från 1 till 5 i jämförelse med simulatorns referensprestationer.

Simulator broschyr Läs mer i broschyr

 

John Deere simulator display med score editor

TimberSkills-simulator

John Deere skogsmaskinsimulator utan mät- och styrsystem är ett effektivt verktyg för undervisning av effektiva arbetsmetoder och manövrering av maskiner. 

Laptop simulator

TimberSkills-PC-simulator

TimberSkills simulator finns i en bärbar version för bärbara datorer. Simulatorn har samma kontroller som skördarna och det följer också med en installationssats, strömförsörjning och transportlåda. Uppsättningen inkluderar inte en bärbar dator.

TimberMatic-demo software

TimberMatic-Demo-programvara

TimberMatic-Demo-Software har samma funktioner som skördarnas TimberMatic styrsystem. Med den kan du lära dig styrsystemets alla funktioner, så som kalibrering, planering och datahantering.