Växtskydd och näring

Analys och förberedelse

Det går lätt skapa kartor för variabel mängdregling. Använd avkastningskartor från John Deere Operations Center™ i kombination med annan data som eventuellt finns tillgänglig (jordprover, satellitkartor över biomassa, etc). De kan användas med din spruta, gödselspridare, eller gödseltunna om denna är utrustad med HarvestLab. Du kan göra detta helt själv, eller engagera en agronom eller specialisten på precisionslantbruk hos din lokala John Deere återförsäljare. Vid mekanisk ogräsrensning i radgrödor behöver du se till så att redskapet har rätt referenslinjer. Detta görs bäst med AutoPath™, eftersom systemet då har exakt information om de radsådda grödorna, och men undviker eventuella skador på grödan.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Arbetet på fältet

När du är färdig med kartorna kan du skapa en arbetsplan för enskilda fält, som inkluderar referenslinjer för sprutan, gödselspridaren eller gödseltunnan utrustad med HarvestLab. Arbetsplanen kan skickas direkt till sprutan eller gödseltunnan. Använder du en bogserade spruta eller spridare skickas arbetsplanen till traktorn. Tack vare ISOBUS-kompatibiliteten visas inställningarna för sprutan eller gödselspridaren i traktormonitorn så snart redskapet är tillkopplat. När traktorn kör in på fältet visas jobbet automatiskt i monitorn. Föraren behöver inte göra mer än att bekräfta och sedan direkt påbörja arbetet.

Vid mekanisk ogräsrensning bör man helst använda ett redskap utrustat med automatisk redskapsstyrning, eftersom en sådan följer de exakta rader som såtts med en så- eller planteringsmaskin.

Tekniken hjälper mig att minska sprutningens miljöpåverkan.

Arbetsledare-på-dansk-gård
Mathias Truel
Mørup Agro, Affärschef


Lösningar inom precisionslantbruk

Läs mer om de olika lösningarna för att få reda på vilka fördelar de kan ge dig.

Kunders erfarenheter

Kontroll av precis ogräsbekämpning

Kontroll av exakt ogräsbekämpning

Daniel Sous i sydvästra Frankrike använder John Deere Operations Center™ och programmen som utvecklas av fler än 200 anslutna, oberoende mjukvaruutvecklare för platsspecifik och anpassad ogräsbekämpning.

Riktad gödselspridning ökar avkastningen för vete

Riktad tillämpning av gödsel ökar avkastningen i vete

Riktad kvävetillämpning vid gödsling i vete med NIRS-teknik (Nära Infraröd Spektroskopi) kan öka avkastningen med upp till 5 %. Holger Huffelmann förklarar hur NIRS-tekniken fungerar och vilka möjligheter den ger.