Förberedelse

Analys och förberedelse

Har du redan fältgränser och referenslinjer från tidigare år lagrade i John Deere Operations Center™ kan det krävas mycket lite arbete. När du planerar arbetet på enskilda fält kommer du att behöva mata in redskapsbredd och andra variabler, t.ex. bearbetningsdjup.


customer-checking-seedbed

Arbetet på fältet

färdiga arbetsplanerna skickas direkt till traktorn från Operations Center. När traktorn kör in på fältet visas jobbet automatiskt i monitorn. Föraren behöver inte göra mer än att bekräfta och sedan direkt på börja arbetet.

Det finns alltid något mer kunden kan lära sig om sina fält.

jordbrukskonsult
Michael Johnson
Konsult, tekniska lösningar, Thomas Sheriff
AutoTrac™

AutoTrac™

Automatisk styrning för mindre stress, ett snabbare arbete samt färre mistor och överlappningar.

AutoTrac™ Turn Automation

AutoTrac™ vändtegsautomatik

Automatisk styrning på vändtegen för exakta och stressfria vändningar.

Erfarenheter från fältet

Gödningsmedlet ska helst vara 100 % effektivt

Gödning ska helst vara effektivt till 100 %

Maskinstationen AIS Schier har under många års tid fokuserat på tillämpningen av naturgödsel och kalk. Den administrativa chefen, Holger Schier, beskriver hur de jämnar ut pH-värdet på fälten och varför detta tillvägagångssätt är en bra utgångspunkt för precisionslantbruk.