AutoPath™Teknik för precisionslantbruk

  • Hanterar automatiskt referenslinjer för olika redskapsbredder genom hela växtodlingsåret, från strip till-bearbetning till skörd.
  • Minskar skador på grödan eftersom maskinerna inte stör såraderna
  • Minskad inställningstid eftersom referenslinjer skapas för stående grödor
  • Exakt skörd av liggsäd även när du inte kan urskilja raderna
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Så här fungerar det

Under strip till-bearbetningen eller sådden registrerar en redskapsmonterad StarFire™ positionsmottagare varje grödrads exakta läge. Datan lagras automatiskt i John Deere Operations Center och används av AutoPath™ för att skapa exakta referenslinjer för varje grödrad och varje arbetsuppgift under resten av säsongen. Referenslinjerna täcker yttre och inre fältgränser, vändtegar och grödrader.

Miniatyr John Deere S700

Fördelarna

Använder du olika redskapsbredder för sådd, gödning, sprutning eller skörd, säkrar AutoPath™ att hjulen alltid följer i samma körspår vid alla efterföljande arbeten. Du sår också direkt ovanpå ”strip-till”-rader för maximerad avkastning. Vid skörd leder guidningstekniken dig alltid till rätt startpunkt, och referenslinjerna beräknas automatiskt för att ta hänsyn till skärbordsbredden. Skörd i liggande gröda förenklas dessutom av att maskinen känner till radernas exakta läge.

Precisionsjordbruk

Teknik för precisionslantbruk

Upptäck hur John Deeres olika tekniska lösningar för precisionslantbruk kan hjälpa dig med de många uppgifterna på gården.