Machine SyncTeknik för precisionslantbruk

  • Trådlös uppkoppling mellan maskiner ‒ traktorer, tröskor och självgående exakthackar ‒ i ett eget nätverk. En maskin fungerar som "ledarmaskin" som styr de andra maskinernas hastighet, körriktning och position.
  • Säkerställer en exakt och spillfri flygande tömning
  • Ger en prioritetsordning för tömning av tröskor och förbättrar skördeeffektiviteten
  • Minskar risken för sammanstötning mellan maskiner
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Tröska styr traktor

Med Machine Sync (maskinsynkronisering) kan förare koppla upp till sex maskiner i ett eget trådlöst nätverk för bättre skördelogistik. Tröskan fungerar som ledarmaskin, som kontrollerar traktorernas hastighet och körriktning för en exakt flygande tömning.

Tröskföraren kan även få traktorn att göra små framåt/bakåtrörelser för att säkra en jämn fyllning av vagnen. Enskilda tröskor i ett nätverk kan också dela information om spannmålstank och tömningsrör med traktorerna för bättre skördelogistik.

Självgående exakthack till traktor

Självgående exakthack till traktor

John Deere maskinsynkronisering ställer in en ”U”-formad zon runt den självgående exakthacken, vilket är särskilt användbart för skördearbete där en traktor och en ensilagevagn hela tiden måste vara nära exakthacken. Den självgående exakthacken kan styra hastigheten på traktorerna snett bakom sig för spillfri tömning. Möjligheten att styra två traktorer samtidigt underlättar även överlämningen från en ensilagevagn till nästa och minskar spill.

Traktor till traktor

Traktor till traktor

John Deere maskinsynkronisering är en utmärkt lösning när man använder bogserade skördemaskiner för specialgrödor som potatis eller lök. Ledartraktorn kan koordinera maskinernas rörelser för säker tömning. Det är viktigt vid arbeten där vagnen måste hållas i närheten av skördemaskinen. Maskinsynkroniseringen säkerställer ett konsekvent avstånd mellan maskinerna genom hela tömningen och förhindrar sammanstötningar.

Precisionsjordbruk

Teknik för precisionslantbruk

Upptäck hur John Deeres olika tekniska lösningar för precisionslantbruk kan hjälpa dig med de många uppgifterna på gården.