AutoTrac passiv redskapsstyrningTeknik för precisionslantbruk

  • Perfekt drag-i-drag noggrannhet under kuperade förhållanden med bogserat redskap
  • Stressfriare körning
  • Enhetlig plantering/sådd och tillväxt
  • Lätt att installera
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Kompenserar automatiskt redskapets avdrift

AutoTrac passiv redskapsstyrning tar hand om ett problem som inte kan lösas med enbart AutoTrac: Vid körning under kuperade förhållanden orsakar redskapsvikten en avdrift av det bogserade redskapet, som resulterar i mistor och överlappningar och försämrad kvalitet. Med passiv redskapsstyrning kan du, oavsett markens beskaffenhet, dra fördel av högsta precision vid all slags sådd, plantering och jordbearbetning.

Det fungerar så här: En delad signal, från en andra StarFire positionsmottagare monterad på redskapet, informerar traktorns AutoTrac-system om redskapets exakta position. Traktorn ändrar spårriktning för att kompensera för redskapets avdrift och ger dig en exakt drag-i-drag spårpassning varje gång. Det är ett lättinstallerat paket till en rimlig investeringskostnad. En mottagare på redskapet, en kabelhärva och en Ultimate-aktivering är allt du behöver för att kunna ta del av fördelarna med denna lösning.