• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Dubbla hydraulpumpar

Dubbla hydraulpumpar

Dubbla hydraulpumpar

De nya 1270E- och 1470E-skördarna är utrustade med ett avancerat hydraulsystem som bygger på två öppna pumpar. Den ena styr skördaraggregatet och transmissionen, den andra skördaraggregatet och kranen. Detta gör att föraren kan styra kranen och hantera virket samtidigt. Systemet innehåller också en effektkontroll som beräknar och reglerar motorbelastningen och optimerar bränsleförbrukningen. Du får mer kraft när du behöver den, samtidigt som du totalt sett sminskar bränsleförbrukningen.
Resultatet är ökad produktivitet och minskade dagliga driftkostnader.

De dubbla pumparna är standard i alla nya 1270E- och 1470E-skördare.