• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / S Serien

S Serien

“Genom att flytta tillverkningen av S-serien till Zweibrücken, kan vi, bättre än någonsin, svara på den stigande efterfrågan på högkapacitetsrotortröskor. Det har tagit ett antal år att ta fram och utveckla den omgjorda ”europeiska S-serien”, och att flytta tillverkningen till Tyskland är sista steget i att anpassa den här produkten till europeiska förhållanden”, kommenterar Jeremy Gibbs, marknadschef för tröskor i Europa.

 

S-serien har genomgått rigorösa tester under europeiska förhållanden för att vara säkra på att vi uppfyller våra europeiska kunders behov. Dessa behov inkluderar ökad kapacitet under allt kortare skördeperioder, bättre halm- och bosshantering för att tackla de stigande kostnaderna för gödning och växtskyddsmedel, bästa spannmålshantering för bästa kärnkvalitet, och självklart maximalt utnyttjande av maskinen, tack vare tillval som JDLink och Service ADVISOR Remote fjärrstyrning, med självklar uppbackning av John Deere reservdels- och återförsäljarnätverk.

 

Läs mer om Zweibrücken-fabriken, platsen där kvalitet skapas.

Vårt kvalitetsåtagande

Vårt kvalitetsåtagande  Vårt kvalitetsåtagande

Hos John Deere är kvalitet mycket mer än en filosofi, det är vår livsstil. Kvalitet genomsyrar varje nivå av vår verksamhet: konstruktion, utveckling, teknik och tillverkning, eller som John Deere själv uttryckte det:
”Jag kommer aldrig att sätta mitt namn på en produkt som inte har det bästa av mig i sig.”


Det är detta åtagande som gjort namnet John Deere synonymt med produkter av hög kvalitet; produkter som överträffar kundens förväntningar, eftersom vi anser att varje lantbrukare och maskinstation förtjänar maskiner som är byggda efter högsta möjliga standard och driftsäkerhet.


Kvalitetskontroll
Varje steg av vår utveckling och tillverkning genomgår en rigorös kvalitetskontroll. John Deere i Zweibrücken är certifierad enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Det garanterar att John Deere skördeutrustning alltid tillverkas enligt högsta standard för tillverkningsprecision.


Tester
För att säkerställa tillförlitlighet och driftsäkerhet på fältet, genomgår produkterna många år av tester och utveckling innan de når kunden.


Kundsupport
Det är inte förvånande att servicen från vår kundsupport är så uppskattad. Supportteamet är också placerat i Zweibrücken, för direktkontakt med ingenjörerna som utvecklar och tillverkar våra tröskor. Denna närhet undanröjer möjliga missförstånd och garanterar kundtillfredsställelse.

Vad vi gör och hur vi gör det

Vad vi gör och hur vi gör det

Kvaliteten på skördeutrustning från John Deere, tillverkad i Zweibrücken, garanteras av kombinationen högprecisionsmaskiner och effektiva tillverkningsmetoder enligt en ”Lean produktutveckling” (syftet är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för kunden). Detta gör det möjligt för oss att tillverka utrustning av hög kvalitet i tid och på ett flexibelt sätt.


Tillverkning med gruppteknologi

John Deere Zweibrücken är organiserat enligt principen gruppteknologi (Cellular Flow Manufacturing). Det är en metod som visat sig maximera kvalitet och effektivitet, samtidigt som det minimerar resursslöseri och stilleståndstider. Våra tekniker arbetar i fristående arbetslag (”celler”), med olika specialistkompetens, som tillverkar komplexa komponenter, moduler eller hela produkter. Det är en flexiblare och mer påverkbar metod jämfört med traditionell masstillverkning, och innebär att kvalitetsförbättringar, enklare maskinunderhåll och materialanvändning övervakas och hanteras av arbetslaget.


Arbetslagen kan styra arbetet att passa det aktuella produktschemat, och har alltid flexibiliteten att anpassa produkten efter kundernas behov. Den höga kvaliteten säkerställs eftersom varje medlem i arbetslaget ansvarar för sin del arbetet.


Hög kvalitet kräver hög precision. Alla delar och komponenter tillverkas med extrem precision, för att garantera att alla monterade moduler och färdiga produkter uppfyller den höga standard som namnet John Deere står för.

Plåt och metall

Plåtarbeten  Plåtarbeten

Kvalitet börjar med den minsta delen

De individuella delarna tillverkas på fabriken, där man använder de mest avancerade maskinerna och den senaste tekniken. John Deere har en gemensamhetspolicy som innebär att samma delar tillverkas med samma metod och enligt samma höga standard vid alla deras fabriker världen runt.


Precisionsverktygen som används i Zweibrücken-fabriken garanterar högsta tillverkningskvalitet, från tillskärning och formgivning av metallen, till svetsning, lackering och slutligen hopmontering. Fabriken kan skryta med sex lasermaskiner, två plåt- och stanspressar och sex CNC-maskiner för datorstyrning av formgivning och avfasning.


Strömlinjeformad tillverkning
Investeringar i nya processer och toppmoderna precisionstekniker har effektiviserat tillverkningen ytterligare och resulterat i en genomgående högre kvalitet. Vår senaste utrustning kräver färre tillverkningsmoment för att tillverka delar, vilket bidrar avsevärt till en övergripande precision och effektivitet. Upp till 3 200 olika komponenter för John Deere skördemaskiner tillverkas på detta sätt.

Svetsning

Svetsverkstaden  Svetsverkstaden

Styrka och noggrannhet

Här sammanfogas de enskilda delarna till maskinkomponenter med användning av precisionsutrustning och svetsteknik. Svetsfogarnas styrka och noggrannhet övervakas noga och kontrolleras genom hela processen.


Alla våra struktur- och chassikomponenter robotsvetsas efter att den första “fäst”-svetsfogen har slutförts manuellt. Svetsrobotarna arbetar med en repeterbar precision på ± 0,15 mm och övervakas även de kontinuerligt av våra tekniker. Här svetsas 235 separata delar ihop till elva olika komponenter till skördetröskor och självgående exakthackar från John Deere, inklusive sex olika styraxlar, axelfästen, knivtrummor och inmatningsrullar. Komponenterna kontrolleras enligt ISO 9001 strikta kvalitetsledningssystem.


Spannmålstankar
De största enheterna som tillverkas är spannmålstankarna, varav en är marknadens största för en skakartröska. Totalt finns det två olika utföranden och tre olika volymer.

Lackering

Lackeringsverkstaden  Lackeringsverkstaden

Långvarigt skydd

Före hopmontering förbereds alla delar och moduler noggrant för lackering. Lackeringen precisionsstyrs för att säkerställa ett perfekt och jämnt ytskikt, oavsett komponentens form och komplexitet.


På vart och ett av de tre lackeringsbanden är delarna upphängda i individuellt streckkodsmärkta krokar, innan de möter monteringsbandet. Övervakningssystemet identifierar vilken del, på vilken krok och på vilken dag som delen lackerades. Varje del övervakas kontinuerligt genom hela lackeringsprocessen.


Delarna sänks ned i en serie bad (bl.a. avfettning och sköljning), före det slutliga badet där molekyler och olika laddning separeras, innan delarna sprutlackeras med färg. Därefter torkas de i en temperatur av 130°C. Efter en timme är lacken torr och delarna förflyttas till avkylningen.


Prover tas dagligen på innehållet i de olika baden för att säkerställa att de uppfyller John Deeres strikta kvalitets- och miljökrav.

Montering

Montering  Montering

Allt kommer på plats

Det är här som tröskorna antar sin välkända form. Kombinationen av toppmoderna monteringsmaskiner och den flexibilitet som hopmontering av moduler innebär, gör att skördetröskor med olika kundspecifikationer kan monteras bredvid varandra, utan någon störning av monteringsprocessen.


Skördetröskor och exakthackar monteras i intilliggande hallar, där en slutlig kvalitetskontroll utförs innan maskinerna förbereds för leverans.


Skördetröskor
John Deere tröskorna passerar genom 14 monteringsstationer, där arbetslagen monterar de olika komponenterna och modulerna. Särskilt skyddande anordningar levererar delarna på ett bekvämt sätt till monteringspunkten.


Exakthackar
13 monteringsstationer krävs för slutmontering av John Deere självgående exakthackar.


Funktionsdiagnos
En serie systemdiagnoser utförs i ett ljudisolerat utrymme, där man kontrollerar elsystem, elektronik, hydraulik, motorkarakteristik, effekt och oljetryck.

Du kanske är intresserad av...