GreenStar mängdregleringTeknik för precisionslantbruk

  • Färre skador på grödan
  • Ingen översådd
  • Minskade kostnader för insatsmedel
  • Uppgradering av tidigare redskap för användning av sektionskontroll

Tillkoppling av icke ISOBUS-redskap

Denna kompakta GreenStar eftermonteringslösning möjliggör mängdreglering och sektionskontroll på icke ISOBUS-redskap genom att fungera som gränssnitt för din monitor. Användning av gödning, växtskyddsmedel, näring och utsäde kontrolleras automatiskt utan att man behöver installera en extra monitor i hytten. GreenStar mängdreglering fungerar ihop med många redskap, såsom John Deere eller icke John Deere bogserade sprutor, gödseltunnor, konstgödselspridare och såmaskiner.