AutoTrac VisionTeknik för precisionslantbruk

  • Automatisk guidning även på fält som såtts utan ett guidningssystem
  • Färre skador på grödan
  • Högre arbetshastigheter, upp till 30 km/h
  • Täck 20 procent fler hektar varje dag
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Guidning utan referenslinjer

AutoTrac Vision använder en frontmonterad kamera för att upptäcka majs eller säd som nått en höjd på minst 10 cm. Samverkan mellan en kamerabild och auto-genererade AB-referenslinjer innebär att du kan lita på att systemet guidar maskinen även på platser där kameran inte kan upptäcka tydliga odlingsrader. AutoTrac Vision fungerar även med gödseltunnor för att upptäcka majs så snart som plantorna är minst 20 cm höga.

Precisionsjordbruk

Teknik för precisionslantbruk

Upptäck hur John Deeres olika tekniska lösningar för precisionslantbruk kan hjälpa dig med de många uppgifterna på gården.

*Endast tillgängligt för John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 och R4930