HarvestLab 3000Teknik för precisionslantbruk

  • NIR-spektroskopi (nära infraröd reflektans) för analys av olika beståndsdelar i skördade grödor, ensilage och flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
  • Automatisk snittlängdsjustering, baserat på grödans torrsubstanshalt (skörd)
  • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under spridning (flytgödsel)
  • Kan användas som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur

En sensor, fyra tillämpningar

Använd HarvestLab™ 3000 på en exakthack, en skördetröska, en gödseltunna eller som ett mobilt laboratorium.

 

Exakthack

Exakthack

HarvestLab™ 3000 mäter torrsubstans och olika beståndsdelar i skördade grödor samtidigt för att hjälpa dig att förbättra hanteringen av fältnäringen, med resultat som är långt bättre än vad du får från ett enda prov som skickas till ett laboratorium. Monterad på en exakthack möjliggör HarvestLab™ 3000 automatisk snittlängdsjustering baserat på torrsubstanshalten, vilket säkerställer optimal komprimering och konservering av ensilage.

Skördetröska

Skördetröska

HarvestLab™ 3000 registrerar och kartlägger vattenhalt, protein, stärkelse och olja varje sekund under skörden, med resultat tillgängliga på din skördetröskas monitor och i John Deere Operations Center™. Det gör att du kan lagra, hantera och marknadsföra satser mer effektivt och ger dig en översikt över vilka områden på fältet som framgångsrikt har omvandlat näringsämnen till avkastning och protein/olja så att du bättre kan jämföra sorter och planera gödselspridning inför nästa säsong.

Gödseltunna

Gödseltunna

Montera HarvestLab™ 3000 på en gödseltunna för mer exakt dosering av kväve, fosfor och kalium räknat i kg/ha. Du sparar in på mineralgödsel och uppnår bättre och enhetligare kvalitet och tillväxt av grödan.

Med John Deere Manure Sensing har du den unika fördelen att kunna dosera N,P,K exakt. Du kan ställa in ett mål för näringsämnen, en begränsning i kg/ha och även använda platsspecifika tilldelningskartor.

Stationärt laboratorium

Stationärt laboratorium

HarvestLab™ 3000 lönar sig också efter exakthacknings- eller gödselsäsong. Du kan nämligen använda sensorn som en stationär enhet för att mäta ingredienserna i ensilaget för att optimera foderransonerna.

Precisionsjordbruk

Teknik för precisionslantbruk

Upptäck hur John Deeres olika tekniska lösningar för precisionslantbruk kan hjälpa dig med de många uppgifterna på gården.