Administration och hantering

Snabbare konfiguration

Snabbare konfiguration

Att kunna göra inställningar för fält, grödor och maskiner i John Deere Operations CenterTM sparar dig mycket tid på fältet, eftersom du kan planera allt ditt arbete i förväg med verktyg som AutoSetup.

Enkel övervakning

Enkel övervakning

Att uppgifterna för olika arbetsuppgifter kan hämtas när de behövs eliminerar de fördröjningar eller misstag som kan uppstå med mindre erfarna förare. Du kan också övervaka prestandan i realtid från vilken enhet som helst.

Kraftfulla insikter

Kraftfulla insikter

Att analysera effektiviteten hos dina maskiner och tillämpningar är enkelt och kan medföra stora förbättringar vad gäller avkastning, hållbarhet och lönsamhet.