• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / TimberOffice

TimberOffice

Funktioner & Egenskaper

 • Flottförvaltning
 • Produktionsuppföljning och analys
 • GPS/GIS - elektroniska kartor
 • Maskin och kostnadsuppföljning

  TimberOffice

  Programvara för både skogsmaskiner och kontor

  TimberOffice är ett prestandahanteringssystem för din maskinpark, utformat för entreprenörer och företag inom skogsbruket. I sviten ingår den mest utvecklade programvaran på marknaden för maskinuppföljning och informationshantering för skogsmaskiner.

  TimberOffice gör det möjligt för användarna att enkelt använda informationen som samlas in från skogsmaskinerna - för snabbare beslut och ökad lönsamhet.

  Programmet har fullt stöd för StanForD 2010 XML-formatet. Tack vare detta är det enkelt att använda information från maskiner från andra tillverkare.

  TimberOffice  innehåller fem programvaror som samarbetar och kombinerar den insamlade informationen: Flottförvaltning, Cutting instructions, Data transfer och TimberNavi.

  Flottförvaltning - förvaltning av maskingrupper  ger dig en översikt över utrustningen samt detaljerade analyser per maskinkategori, maskin eller användarnivå. Systemet kombinerar informationen från driftuppföljning, produktion, TimberLink och maskinuppföljning.

  Apteringsinstruktioner är en program del i TimberOffice 5 för att skapa och modifiera apteringsfiler. Apteringsinstruktionerna kan inkludera bland annat matriser för pris och distribution, färgmarkeringar samt mät- och kvalitetskrav.

  Data transfer sköter överföringar enkelt i nya TimberOffice. Filerna överförs snabbt via Internet – helt automatiskt så du slipper avbryta arbetet.

  I TimberNavi kan skördarföraren se sin position på en karta i realtid. TimberNavi kan användas både administrativt och operativt. Operativt visar systemet maskinens position på en digital karta för föraren, systemet reagerar också på information som finns på kartan. Administrativt kan operatören, avverkningsledaren, planeraren etc ge förarna i skogen viktig information genom att lägga in den i kartan.

  TimberLink™ är ett uppföljningsprogram för prestanda och maskinstatus och finns nu också i en kontorsversion. Maskinentreprenörer kan lätt hålla koll på hur en eller flera maskiner presterar och se till att optimera driften.

  TimberCalc™ för webben gör det möjligt för dig att göra kostnadskalkyler och budgetering genom att ändra de grundläggande ingångsvärdena i kalkylen – och jämföra effekten av förändringar av maskinkostnader. Maskinkostnaden kan beräknas separat för skördare, skotare eller maskingrupp med webbkalkylatorn.
  Klicka här för att räkna på en maskininvestering.

  En bra översikt över TimberOffice med skärmbilder och exempel hittar du på vår TimberOffice-sajt.
  Klicka här för att komma till den.