Plantering och sådd

Ge dina grödor bästa möjliga start


Tekniken för precisionsjordbruk placerar rätt frö på rätt plats vid rätt djup för en framgångsrik groning. Den är enkel att använda och snabb på fältet samt ger dig flexibiliteten och kontrollen att plantera dina grödor vid den perfekta tidpunkten för en framgångsrik framtida skörd.

Tiden för sådd med variabel mängd är nu!

Tiden för sådd med variabel mängd är nu!

Sådd med variabel mängd handlar inte bara om att öka avkastningen och minska kostnaderna. Det handlar också om att på ett lämpligt sätt reagera på de minskande nederbördsmängder som beror på klimatförändringarna. Flera franska lantbrukare och entreprenörer förklarar hur de tar sig an utmaningen.

Varje frö är värdefullt

Varje frö är värdefullt

Tillsammans med Saaten-Union letar John Deere efter nya sätt att optimera sådden. För att göra detta måste teknisk expertis och agronomisk kunskap gå hand i hand.