Plantering och sådd

Ge dina grödor bästa möjliga start


Med teknik för precisionslantbruk placeras rätt frö på rätt plats vid rätt djup för en framgångsrik groning. Det går snabbt och lätt att använda tekniken på fältet, och den ger dig flexibiliteten och kontrollen du behöver för en sådd i precis rätt tid för att ge en lyckad skörd i slutet av säsongen.

Tiden är inne för sådd med variabel mängdreglering!

Tiden är inne för sådd med variabel mängdreglering!

Sådd med variabel mängdreglering handlar inte bara om att öka avkastningen och minska kostnaderna. Det handlar också om att på ett ändamålsenligt sätt hantera minskande nederbördsmängder i klimatförändringarnas spår. Flera franska lantbrukare och entreprenörer berättar hur de möter utmaningarna.

Varje frö är värdefullt

Varje frö är värdefullt

Tillsammans med Saaten-Union letar John Deere efter nya sätt att optimera sådden. För att göra detta måste teknisk expertis och agronomisk kunskap gå hand i hand.