John Deere originalfilter

De passar perfekt

Som tillverkare av dina maskiner, har vi bestämda idéer om vilka egenskaper som gör filter perfekta för dem. Därför konstruerar och testar vi egna originalfilter. Vad innebär det för dig? Genom att använda John Deere originalfilter säkerställer du att John Deere utrustningen du har investerat i arbetar med full kapacitet. Våra olje-, luft- och bränslefilter förhindrar att skadliga partiklar tränger in i motorn, samtidigt som de optimerar bränsleförbrukningen. De passar perfekt, och uppfyller de krav du ställer på din maskin.

Filter

John Deere hydraulfilter

Använd våra originalfilter för att säkra kapaciteten, prestandan och ett bättre komponentskydd för dina hydraulsystem. De fångar upp föroreningar och hindrar slam och syra från att skada din utrustning.

Andra filter kan ha så få som två. John Deere hydraulfilter har fem smältlimsförstärkningar som säkrar täta veck och jämn mediefördelning för högre kapacitet.

John Deere luftfilter till hytten

John Deere luftfilter till hytten

Håll föroreningar utanför hytten, på behörigt avstånd från dig. Andas lättare medan du skär, skördar och pressar.

John Deere erbjuder många olika luftfilter till hytten, t.ex. Aktivt kolfilter Plus. Tre skyddande skikt eliminerar mer än 95 % av alla föroreningar och allergener. Högpresterande filtermedia blockerar nästan 100 procent av grova partiklar som damm, smuts och pollen, och skyddar mot luftburna partiklar med en storlek på PM2.5. Ett skikt med aktivt kol avlägsnar otrevliga dofter, neutraliserar skadliga gaser och motverkar tillväxt av bakterier och mögel. Slutligen fångar det biofunktionella skiktet in allergener.

oljefilter

John Deere oljefilter

Smutsig olja tvingar motorn att arbeta hårdare, vilket ger både ökad bränsleförbrukning och kortare serviceintervaller. Skydda din motor så att den fungerar effektivare under längre tid.

Våra oljefilter har ett filtermaterial med mycket hög densitet och jämna medieavstånd som fångar upp partiklar så små som en femtedel av ett hårstrås bredd. En spiralformad rörtub ger ökad styrka och förhindrar filterkollaps. Gummipackningar tätar bättre än de plastpackningar man hittar på billigare filter.

luftfilter

John Deere luftfilter till motor

Våra luftfilter till motor minskar slitage genom att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar från insugningsluften.

John Deere luftfilter har jämnt fördelade veck och förstklassiga filtermedier som gör dem effektivare och säkerställer längre serviceintervaller. Luftflödet begränsas minimalt samtidigt som filtren fångar upp fler föroreningar än de närmaste konkurrenternas förmår, vilket säkerställer den luft/bränsleblandning som krävs för att kunna utnyttja maskinernas fulla kraft.

John Deere-bränslefilter

John Deere-bränslefilter

Vatten kan orsaka allvarliga skador på bränslesystemet.

Våra bränslefilter inte bara fångar upp vatten, de har även utformats för att stöta bort det. De täta vecken och jämnt fördelade medierna fångar upp vatten och dammpartiklar innan de tränger in i bränslesystemet. Det ytbehandlade filtermaterialet stöter aktivt bort vatten och förhindrar att bränslet förorenas. Underhållet underlättas också av den enkla dräneringen.

Visste du att?
"Smutsiga filter kan öka bränsleförbrukningen med mer än 5 %."

John Deere Company
Det är i mixen!

En vinnande kombination!

Få ett heltäckande skydd för din utrustning med John Deere originalfilter och vår omfattande support. Det maximerar din investerings livslängd, med lägsta möjliga ägandekostnad och ger ett optimalt skydd mot oönskade maskinstillestånd.

filters-image-en

Filtret som gör så att du andas lättare

Eliminera mer än 95 % av de föroreningar och allergener som annars är till besvär när du skär, tröskar eller pressar.

Läs mer

filters-image-en

Relaterade ämnen

Click & Collect

Click & Collect

Att beställa delar har aldrig varit enklare! Allt du behöver med endast ett klick.

John Deere Parts Catalogue

John Deere reservdelskatalog

Upplev vår nya, användarvänliga reservdelskatalog online.