• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / John Deere motorteknologi

John Deere motorteknologi

John Deere motorteknologi: Enkel och tillförlitlig

Ny lagstiftning är på gång, med nya tuffa bestämmelser för att minska emissionsnivåerna på offroad dieselmotorer, och det enda sättet att uppfylla de nya kraven är att modifiera avgassystemet. De flesta tillverkarna har valt att satsa på det s.k. SCR-systemet (Selective Catalytic Reduction), som kräver en katalysator, en tillsatsvätska (urea), en andra tank, ett mängdregleringssystem och ett värmesystem.

John Deere har valt en enklare väg. Med ledande offroad teknologi – återledning av avgaser (EGR) och turbokompressor med variabel laddluftkylare (VGT) – kan John Deere bygga vidare på de redan väl etablerade och populära PowerTech dieselmotorerna utan den extra kostnad och olägenhet som SCR-systemet innebär.

Genom att endast tillföra ett andra (integrerat) filtersystem, som består av en dieselkatalysator (DOC) plus ett dieselpartikelfilter (DPF) uppfyller de nya PowerTech motorerna till fullo kommande bestämmelser, utan att kompromissa på den kraft, bränsleeffektivitet, tillförlitlighet och lägre ägandekostnad som kunderna förväntar sig av John Deere.
296pxtimes357px
  1. Ökad återledning av kylda avgaser (EGR) sänker topptemperaturen under förbränningen och sänker kväveoxidnivån (NOx).
  2. Laddlufttrycket (VGT) anpassas till avgastrycket i förhållande till belastning och hastighet för att säkerställa rätt EGR-flöde och ökad prestanda.
  3. Fyra ventiler för varje cylinder ger ökar effektivitet, kraft och vridmoment.
  4. Elektroniska insprutningsinjektorer (13,5 liters motor) och commonrail högtrycksbränslesystem (HPCR) (4,5 liters, 6,8 liters och 9,0 liters motorer) ökar bränsletrycket för en effektivare förbränning och färre partiklar.
  5. Lågfriktions, hela kolvar i stål förbättrar bränsleekonomin, minskar avgaserna och ökar hållbarheten (9,0 liters och 13,5 liters motorer)
  6. Riktad kylning till fodrens ovansida bidrar till ökad oljereglering och hållbarhet (9,0 liters och 13,5 liters motorer)