• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / John Deere lösningen

John Deere lösningen

John Deere lösningen: Enkel och tillförlitlig

John Deere var den första motortillverkaren som började använda teknologin med återledning av kylda avgaser (EGR-system) och turbokompressor med variabelt laddlufttryck (VGT) i sina offroad utrustningar. Vår stora erfarenhet och kunskap inom detta område har kommit väl till pass i utvecklingen av den nya steg III B PowerTech motorplattformen. Samtidigt har vi också tagit tillfället i akt att finjustera och förbättra många andra detaljer, som bränsleeffektivitet och optimering av kallstartsanordning, motorrespons, extra effekt och ökat vridmoment vid både toppbelastningar och låga varvtal.
För att uppfylla de nya steg III B bestämmelserna har PowerTech motorn utrustats med ett integrerat filtersystem, som består av en dieselkatalysator (DOC; Diesel Oxidation Catalyst) och ett dieselpartikelfilter (DPF; Diesel Particle Filter).

Stage III B PowerTech motorteknologi
Stage II B PowerTech motorteknologi
John Deere steg III B PowerTech motorer har återledning av kylda avgaser (EGR) för reglering av kväveoxider, och ett avancerat filtersystem (DOC med DFP) som reducerar partikelutsläppet.
VGT: Turbo med variabel laddluftkylare
John Deere VGT-system anpassar mängden återcirkulerade avgaser som blandas med insugningsluften. Den elektroniska motorstyrningen öppnar och stänger turbokompressorns vingar exakt så mycket som behövs, i förhållande till motorbelastningen och hastigheten. Det optimerade luftflödet utvecklar extra effekt samtidigt som det maximerar vridmomentet vid låga varvtal och toppbelastningar. Resultat: bättre bränsleekonomi.

Visa VGT animering (engelska)

HPCR: CommonRail högtryckssystem
Commonrail högtrycksbränslesystem ger konstant reglering av insprutningstryck, tidpunkt och bränslemängd. HPCR ger ögonblicklig respons till varierande belastningar och samtidigt ökat vridmoment vid låga varvtal.

Visa HPCR animering (engelska)

EGR: Återledning med kylda avgaser
EGR-systemet kyler och blandar rätt mängd avgaser med insugningsluften för att sänka topptemperaturen under förbränningen och minska kväveoxiderna (NOx).

Visa HPCR animering (engelska)

DOC + DPF: dieselkatalysator plus dieselpartikelfilter
Under normala förhållanden reagerar katalysatorn med avgaserna för att minska nivån kolmonoxid, kolväten och partikelutsläpp. Därefter tvingas avgaserna igenom partikelfiltrets porösa väggar. Partiklarna fastnar i filtret och – genom en process som kallas regeneration – oxideras till kvävgas och koldioxid, och släpps ut via avgasröret.

Visa DOC+DPF animering (engelska)