• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor (FAQ)

Varför krävs nya avgasbestämmelser och när börjar de nya bestämmelserna att gälla (för min maskin)?

EU-lagstiftning kräver att alla offroad fordon (t.ex. traktorer, tröskor, självgående exakthackar, etc.) uppfyller nya, strängare avgasbestämmelser.

Miljösteg III B direktiven gäller från den 1 januari 2011 för alla fordon över 174 hk (130 kW) till 779 hk (559 kW) och från den 1 januari 2012 för fordon mellan 100–174 hk (75–129 kW).

Vad innebär den nya lagstiftningen för kunden? Vad rekommenderar John Deere i första hand?

Alla nya maskiner som tillverkas efter den 1 januari 2011 måste uppfylla de nya bestämmelserna.

Baserat på den positiva erfarenhet vi har från som nuvarande PowerTech motorer, har John Deere valt EGR-systemet. Det kräver färre nya delar till en redan väl beprövad teknologi. Det kräver ingen tillsatsvätska och är inte lika komplicerat att hantera. Det är också i linje med ledande bränsleekonomi.

Vad kommer att bli nästa steg vad gäller avgasbestämmelser?

Efter miljösteg III B bestämmelserna följer miljösteg IV med början den 1 januari 2014, för motorer över 174 hk (130 kW).