• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / / Stommar

Stommar

Stommen är en vital del av renoveringsprocessen. Stomreturer gör det möjligt för John Deere att stödja en maskins arbetskapacitet John Deere använder ett variabelt kreditsystem för stomreturer, beroende på stommens skick och produktlinje. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Stomreturer är en del av John Deeres åtagande beträffande miljövänliga initiativ av återvinning, resurs- och energibesparing och mindre miljöförorening.

Vad är en stomme?

 • En stomme är defekt material.
 • En stomme är en begagnad del.
 • En stomme är avfall.
 • En stomme är Reman råmaterial.


Hur sparar stommar pengar?

 • Stommens pris läggs på utbytesdelens pris för att garantera att den returneras.
 • Stommens pris förloras inte när delen returneras
 • Beloppet återbetalas när delen returneras.
 • Vid ej returnerad stomme sker ingen återbetalning.
 • Stomreturer minskar behovet av att producera nya delar.

 

Hur mycket är stommen värd?

 • Stommaterial är råmaterial för Reman renoveringsprocesser och därför väsentligt för att Reman ska kunna erbjuda kunderna lågkostnadslösningar.
 • Stomreturer håller begagnade OEM-delar borta från konkurrenterna. Stomreturer som säljs på den öppna marknaden, betyder konkurrens för John Deere och återförsäljarna.
 • Stommaterial minskar de resurser som behövs för gruvdrift, bearbetning, smältning, gjutning och tillverkning av nya delar.

Produktbroschyr

OM DU ÄR INTRESSERAD AV …

*Rätt till ändring av produktegenskaper utan föregående meddelande Kontakta din återförsäljare för mer information.