• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Lager, halmhack

Lager, halmhack

fltRight

Skakarlagren, som är tillverkade i trä, måste tåla extrema förhållanden. Trälagren är inte anslutna till något smörjmedelssystem utan är permanentsmorda, d.v.s. smörjmedlet är en del av lagret och frigörs i takt med att arbetstemperaturen stiger. Lagren får inte slå sig under påverkan av temperaturförändringar eller luftfuktigheten. Lagren får inte utvidgas, spricka eller brista, eftersom damm kommer att tränga in i lagren och påskynda slitage.

John Deere fördelar:
  • Smörjmedlets frigöring bestäms av arbetstemperaturen
  • Rätt fiberriktning ger hög stabilitet
  • Kvalitetssäkrade
  • Exakt passform