• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Fingrar för inmatningsskruv

Fingrar för inmatningsskruv

Reservdelar och service: Inmatningsfingrar

Inmatningsfingrarna har en viktig funktion att fylla. De har som uppgift att transportera materialet i en jämn ström över skärbordet, och fingrarnas härdade yta gör att de håller längre även i tuffa förhållanden med grön halm och högavkastande grödor. Eftersom fingrarna är oskyddade, är det viktigt att de tål slag från stenar och andra föremål. Det är också viktigt att de bryts, snarare än böjs. Böjda inmatningsfingrar ökar påfrestningarna på fingerhållarna och kan orsaka slitage samt överbelastning av finger- och skruvdrivning. I värsta fall kan detta leda till deformering av skruvytan. Fingrarna är försedda med en brottanvisning och hamnar i skruvtrumman i stället för att skada skärbordet, vilket innebär färre reparationer, lägre kostnader och mindre stilleståndstid.

John Deere fördelar:
  • Zonhärdning skyddar mot påfrestningar och förhindrar deformering eller brott
  • Brottanvisningar förhindrar skador på skärbordet
  • Exakt passform
  • Kvalitetssäkrade