Växtskydd och näring

Maximera avkastningen

Med John Deeres teknik för precisionslantbruk tar du hand om grödan på exakt rätt sätt för att den ska nå sin fulla potential. Våra lösningar hjälper dig med allt från mekanisk ogräsbekämpning i hög hastighet till exakt tillämpning av växtskyddsmedel och gödning.

Kontroll av precis ogräsbekämpning

Kontroll av exakt ogräsbekämpning

Daniel Sous i sydvästra Frankrike använder John Deere Operations Center™ och programmen som utvecklas av fler än 200 anslutna, oberoende mjukvaruutvecklare för platsspecifik och anpassad ogräsbekämpning.

Riktad tillämpning av gödsel ökar avkastningen i vete

Riktad tillämpning av gödsel ökar avkastningen i vete

Riktad kvävetillämpning vid gödsling i vete med NIR-teknik (Nära Infraröd Reflektans) kan öka avkastningen med upp till 5 %. Holger Huffelmann förklarar hur NIR-tekniken fungerar och vilka möjligheter den ger.