Skydd och näring

Maximera avkastningen för grödor

Tekniken för precisionsjordbruk hjälper till att tillämpa exakt rätt mängd omsorg för att din gröda ska nå sin fulla potential. Våra lösningar hjälper dig med allt från mekanisk ogräsbekämpning i hög hastighet till exakt tillämpning av kemikalier och gödningsmedel.

Kontroll av precis ogräsbekämpning

Kontroll av precis ogräsbekämpning

Daniel Sous i sydvästra Frankrike använder John Deere Operations CenterTM och dess sammankoppling med över 200 programvaruprodukter från tredje part för platsspecifik och anpassad ogräsbekämpning.

Riktad gödselspridning ökar avkastningen för vete

Riktad gödselspridning ökar avkastningen för vete

Riktad kvävegödselspridning i vete med nära infraröd teknik (NIRS) kan öka avkastningen med upp till 5 %. Holger Huffelmann förklarar NIRS-teknikens konfiguration och möjligheter.