AutoTrac™ vändtegsautomatikTeknik för precisionslantbruk

  • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
  • Lägre insatskostnader för gödning, växtskydd och bränsle
  • Minimerad jordpackning på vändtegen
  • Ökad komfort och stressfriare körning
PLATSHÅLLARE ALT TEXT

Imponerande, perfekta vändtegar

AutoTrac™ vändtegsautomatik är en intelligent och innovativ lösning som kombinerar AutoTrac™ automatisk styrning med systemen för helautomatisk vändtegsmanövrering på 6R–9R-serien traktorer.

Oavsett formen på fältet kontrollerar AutoTrac™ vändtegsautomatik enkelt och exakt alla traktor- och redskapsfunktioner vid vändning på vändtegen. Det inkluderar hastighetsanpassning, in- och urkoppling av kraftuttag, och automatisk höjning och sänkning av redskap vid exakt rätt tidpunkt och rätt plats på fältet. Det ger perfekta vändningar på vändtegen, oavsett förare och oberoende av rådande förhållanden.

Precisionsjordbruk

Teknik för precisionslantbruk

Upptäck hur John Deeres olika tekniska lösningar för precisionslantbruk kan hjälpa dig med de många uppgifterna på gården.