• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Värdekalkylator exakthackar

Värdekalkylator exakthackar

Prestanda och motor- varvtalskalkylator

Prestanda- och motorstyrningskalkylator

Din prestandaöversikt

Översikt över motorstyrning

Effektivitetsförbättring i markfunktion med motorstyrning
Parameterutan motorstyrningmed motorstyrningSkillnad
Besparing med motorstyrningEinsparungen
Spara som PDF

Foderkvalitet värdekalkylator

Foderkvalitet värdekalkylatorStarta om
  1. Hektar majs
  2. Avkastning i ton FM/ha
  3. Pris för majs
  4. Pris per ton FM majs
Spara som PDF

SammanfattningTotal besparing


Total besparing
Total besparing med HarvestLab


Total besparing
Total besparing med KernelStar
Big graph

Snittningstimmar = Hänvisar till knivtrummans körtimmar, inklusive vändningar och ej produktiv tid på fältet

Motortimmar = Hänvisar till motorns körtimmar, inklusive vägtransport och all övrig ej produktiv tid

CSPS: Corn Silage Processing Score = % stärkelse som faller genom ett 4,75 mm såll från total tillgänglig mängd stärkelse

FM=färskvara

Majs Mogenhet = DM-koncentration i hel majsplanta är bästa indikatorn på mogenhet

DM=torrsubstans