• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / StarFire RTK

John Deere RTK System

Funktioner

 • Flexibilitet för högre precision
 • Fast signalanslutning
 • Perfekt repeterbarhet
 • RTK Extend signalförlängning
Visa alla funktioner

ÅterförsäljareÅterförsäljare

  AMS: John Deere traktor i fält

  Översikt

  Real Time Kinematic (RTK) är en form av positionsmätning med GPS som kräver minst två samverkande GPS-mottagare, en fast basstation som skickar ut korrektionssignaler och en ”rover” (traktor, tröska etc.), som med hjälp av korrektionssignalerna kan beräkna sin position (på öppen mark), med cm-noggrannhet relativt till basstationen.

  RTK - så här fungerar det.

  AMS: John Deere RTK System diagram
  RTK-systemet består av en egen markbaserad basstation (på eller i närheten av fältet), som via radiolänkar sänder en korrektion till den RTK-utrustade maskinens StarFire 3000 positionsmottagare. Basstationen övervakar GPS satelliternas konstellation och beräknar kontinuerligt fordonets position.
  Eftersom basstationen är stationär sker mätning av avdriften i realtid. RTK-radiolänken skickar en korrektion till mottagaren, som eliminerar GPS-avdriften och styr fordonet med centimeternoggrannhet.

  Precision lönar sig.


  AutoTrac RTK optimerar både styrningen på fältet och din lönsamhet.

  Funktioner

  .features
  .attachments