• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Service i Västerbotten

Service i Västerbotten

Information om Hossabs serviceanläggningar i Lycksele och Rödånäs

Den 16/2 togs driften av Hossab i Rödånäs och Lycksele över av Blomberg Bostäder AB, Hossab kommer att drivas som ett dotterbolag. För mer information om Blomberg Bostäder AB. www.blombergbostader.se

Sista veckan i april kommer Hossab i Lycksele att flytta in i nya lokaler vid Jonsta Företagspark på Fabriksgatan 12 i Lycksele. Hossab i Rödånäs kommer att vara kvar i sina lokaler och kommer att utvecklas i samma anda som Hossab i Lycksele, tanken är att Hossab ska ses som ett enda bolag med flera placeringsorter.

Målsättning med nystarten av Hossab att tillsammans med er kunder hitta förbättringsområden och arbeta upp företaget efter rådande behov och erbjuda god kundvård och service.