• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Fabriken i Saran ligger nära Orleans i Frankrike och tillverkar dieselmotorer med effekter mellan 36 och 205 kW. Den ISO9002-certifierades av AFAQ (Association Française pour l'Assurance de la Qualité) i november 1990. Saran är numera även certifierad enligt ISO9001 (2000-versionen) och ISO14001 (miljö). Ett administrativt centrum och en marknadsföringsavdelning (ansvariga för motorförsäljningen i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien) finns också i Saran-fabriken. Dessutom är vårt forskningscentrum European Engine Engineering baserat i Saran och de arbetar med kundspecifika lösningar, uppföljning av europeiska regler för utsläpp (Steg IIIA) och buller samt framtagning och utveckling av specifika komponenter. Här testas också det senaste inom tekniken i våra nyinstallerade provningsceller.
Fabriken i Saran
Saran Factory

Europeisk provningsanläggning för Steg IV/IIIB

John Deeres nya FoU-centrum European Engine Engineering (E3) har invigts i franska Saran. Anläggningen har fyra specialutvecklade provningsceller, bl.a. en där hela fordon kan testas. Bestämmelserna i Interim Tier 4/Steg III B börjar gälla i Europa under 2011 och den sista etappen, Tier 4/Steg IV genomförs 2014. Med sin nya FoU-anläggning med 120 anställda, skaffar sig John Deere en position i täten för utvecklingen av applikationer i fordon utrustade med dessa motorer. Precis som de nya reglerna i Tier 4 föreskriver, klarar provningsanläggningen att testa både transienta förlopp och kontinuerlig drift. Det ger en mer realistisk simulering av motorprestanda och utsläpp och möjliggör en minskning av en motors totala miljöpåverkan. Den fjärde cellen som rymmer ett helt fordon, medger motsvarande provning av motorer som är monterade i t.ex. en traktor eller en entreprenadmaskin.

European Test Facility
European Test Facility

Fabriken i Saran


John Deere Power Systems
Orléans-Saran Unit
La Foulonnerie - B.P. 11013
45401 Fleury les Aubrais Cedex - Frankrike
Tel: +33 2 38 82 61 19
Fax: +33 2 38 84 62 66
e-mail: JDEngine@JohnDeere.com