8R 410Traktor

  • 443 hp (326 kW) max effekt (ECE-R120) + 15 hp (11 kW) IPM och 458 hk (337 kW) max effekt med IPM (ECE-R120)
  • 9,0 l motor med 6 cylindrar
  • 14 ton och 3 050 m axelavstånd
  • Ny större och komfortablare hytt med bättre sikt

8R-serien. Ohejdbara

OHEJDBAR KRAFT

2-bandstraktorer levererar den kraftfullaste dragförmågan i raka spår, en mycket effektiv kraftöverföring, och stort avtryck. Deras styrka är planmark och torra, lösa jordar.
8R/RT/RX-seriens djärva design utstrålar det centrala med traktorerna: dragkraft som inte kan hejdas, och teknik som för det moderna lantbruket framåt.

8r traktor

KÖRKOMFORT

Så mycket utrymme, så lite buller, sådan lyx. Ren passion för detaljer. Välkommen till den nya 8R-hytten, större och ännu bekvämare än någonsin.

8R 410 Traktor

DRAG FÖR ATT ROTERA

Inuti hyttvy

DRAG FÖR ATT ROTERA