8RX 310Traktor

  • 341 hp (251 kW) max effekt (ECE-R120) + 16 hp (12 kW) IPM
  • 9,0 l motor med 6 cylindrar
  • 18,7 t och 3 235 m hjulbas
  • Ny större och komfortablare hytt med bättre sikt; ny CommandPRO-joystick med upp till 11 omkonfigurerbara knappar

8RX-serien. Ohejdbara

OHEJDBAR KRAFT

Om en viktig prioritet för dig är minsta möjliga markstörning, är 8RX-traktorn svår att ignorera. Den är idealisk för besvärliga sidolut och jordtyper. Dessutom har du fördel av maximala arbetsfönster.

8R/RT/RX-seriens djärva design utstrålar det centrala med traktorerna: dragkraft som inte kan hejdas, och teknik som för det moderna lantbruket framåt.

8r traktor

KÖRKOMFORT

Att behärska effekten i 8R-serien är enkelt med den nya CommandPRO-joysticken och de 11 omkonfigurerbara knapparna. Det’är det ultimata förargränssnittet för att göra varje arbetsdag bekvämare och öka produktiviteten.

Så mycket utrymme, så lite buller, sådan lyx. Ren passion för detaljer. Välkommen till den nya 8R-hytten, större och ännu bekvämare än någonsin.

Inuti hyttvy

DRAG FÖR ATT ROTERA