SektionskontrollTeknik för precisionslantbruk

  • Minskade kostnader för insatsmedel
  • Färre skador på grödan och mindre miljöpåverkan
  • Automatisk till- och frånslagning av sektioner för att undvika överlappningar på fältet och på vändtegen
  • Säkerställer enhetligt plantavstånd och jämn tillväxt, särskilt på vändtegen

Inga fler överlappningar, inget mer spill

Med John Deere sektionskontroll slås redskapens olika rampsektioner automatiskt till och från när du lämnar eller kör in i ett fördefinierat område. Systemet är kompatibelt med alla John Deere redskap med sektionskontroll, liksom med AEF ISOBUS TC-SC-kompatibla, uppgiftsstyrda redskap med sektionskontroll från andra tillverkare.

Genom att minska överlappningar och mistor på fältet kan du med John Deere sektionskontroll tillföra exakta mängder gödning, utsäde och växtskyddsmedel, där det behövs. Du sparar in på kostnaderna för insatsmedel och ökar effektiviteten, samtidigt som du minimerar skador på grödan och värnar om miljön. Genom att undvika översådd och överbesprutning, hjälper John Deere sektionskontroll till att skapa bästa möjliga odlingsförhållanden för dina grödor.