Förberedelse

Skapa bästa möjliga såbädd


Djup, grund eller minimal jordbearbetning? Oavsett vilket system du föredrar, så förbättrar exakt guidning såbäddsförberedelserna och minimerar jordpackningen. Du sparar tid genom att kunna arbeta snabbare med olika redskap, och du får heller inga problem med mistor. Guidningslösningar som AutoPath™ ser också till så att dina olika redskap använder exakt samma rader under hela odlingsåret.

AutoTrac™

AutoTrac™

Automatisk styrning för mindre stress, ett snabbare arbete samt färre mistor och överlappningar.

AutoTrac™ vändtegsautomatik

AutoTrac™ vändtegsautomatik

Automatisk styrning på vändtegen för exakta och stressfria vändningar.

Gödning ska helst vara effektivt till 100 %

Gödning ska helst vara effektivt till 100 %

På maskinstationen AIS Schier har man under många års tid fokuserat på tillämpningen av naturgödsel och kalk. Den administrativa chefen, Holger Schier, beskriver hur de jämnar ut pH-värdet på fälten och varför detta tillvägagångssätt är en bra utgångspunkt för precisionslantbruk.