1510GSkotare

  • Precis and effektiv kranstyrning
  • Stark och kraftfull FT4 motor
  • Cirka. 8.5% högre vridmoment
  • Effektivt CAN-bus system
John Deere 1510G skotare

John Deeres 1510G skotare har en FT4-motor som uppfyller de senaste miljökraven. Den  ger cirka 5 % högre effekt och 8,5 % högre vridmoment jämfört med IT4-motorn. Den precisa kranstyrningen ökar produktiviteten. Med tillvalet kranspetsstyrning ökar den ytterligare, utan mera stress för föraren. Skotaren 1510G är mer lättmanövrerad än föregångaren eftersom styrvinkeln har ökat från 42 till 44 grader. 1510G-skotaren kan även fås med lång boggi. Den ger stabilitet vid körning över hinder i stenig terräng. Lång boggi ger också lägre marktryck vilket gör maskinen till det perfekta valet för avverkning i mjuk terräng.

John Deere 1510G

John Deere 1510G