1010GSkotare

  • Lastkapacitet 11 ton
  • FT4-motor John Deere 4045
  • En stor mängd tillval
  • IBC och lång bakre boggi som tillval

 

Ordning på virket

Sorters

Sorter förenklar sorteringen av sortimenten i skotarens lastutrymme. Dessa skiljestöttor är smidiga att använda. De fällbara skiljestöttorna justeras blixtsnabbt med gripen. Skiljestöttorna står cirka 20 cm höga vertikalt och cirka 10 cm när de är lutande.

De olika timmersortimenten kan markeras i TimberMatic Kartor med olika färger genom att markera dem som favoriter. Detta hjälper föraren att separera sortimenten i lastutrymmet och att bygga upp lasten så att den redan är sorterad. Det påskyndar lossningen avsevärt.