Elektronik

Elsystem

Monitorer, alla slags positionsmottagare, motorstyrenheter, elektroniska styrenheter och vattenhaltssensorer kan fabriksrenoveras.

Du märker ingen skillnad gentemot nya produkter. All fabriksrenoverad elektronik uppfyller samma, mycket höga krav som nya delar, men kostar 20 till 30 % mindre. Dessutom är du snabbt tillbaka på fältet när du slipper vänta på att reparationer ska bli klara.

De viktigaste fördelarna med John Deere Reman fabriksrenoverad elektronik:

 • Minskad stilleståndstid med utbyteskomponenter.
 • Konkurrenskraftig kostnad jämfört med externt ombyggda produkter.
 • Fasta priser.
 • Ett års garanti med obegränsat antal körtimmar.
 • Produkterna uppfyller John Deeres kvalitetskrav. Endast originaldelar och godkända processer för fabriksrenovering används.
 • Fabriksrenoverade delar är tillförlitligare än ombyggda.

Tillgänglighet

 • Monitorer och bildskärmar
 • Elektroniska styrenheter
 • Motorstyrenheter
 • Vattenhaltssensorer
 • Positionsmottagare