Hydraulsystem

Hydraulsystem

Höj prestandan med Reman fabriksrenoverade hydraulkomponenter som får din maskin att kännas som ny igen.

Alla hydraulkomponenter plockas isär helt, rengörs och kontrolleras. Delar som inte uppfyller de senaste specifikationerna för nya komponenter, ersätts med helt nya John Deere originaldelar.

Vi testar våra fabriksrenoverade hydraulkomponenter på datorstyrda testbänkar med fullt flöde och fullt tryck för att simulera verkliga driftförhållanden. Därefter följer ett hydrotest för att säkerställa att det inte finns något risk för läckage.

De viktigaste fördelarna med John Deere Reman fabriksrenoverade hydraulkomponenter:

  • Minskad stilleståndstid med utbyteskomponenter..
  • Konkurrenskraftig kostnad jämfört med externt eller internt ombyggda produkter.
  • 25–30 % lägre pris jämfört med en ny komponent.
  • Fasta priser.
  • Ett års garanti med obegränsat antal körtimmar.
  • Produkten uppfyller John Deeres kvalitetskrav. Endast originaldelar och godkända processer för fabriksrenovering används.

Tillgänglighet

  • Hydraulpumpar och -motorer
  • Hydrostatpumpar och -motorer