C451RFlexkammarpress med inplastare

  • 2,2 m inmatning med hög kapacitet och hög prestanda.
  • Brett, hydrauliskt nedfällbart knivbord avlägsnar även de besvärligaste pluggar
  • Tre fasta drivrullar och två rullar med stor diameter i balkammaren.
  • Effektiv balöverföring via transportbordet även under kuperade förrhållanden

Med mångsidighet som signum

Det händer visserligen inte ofta här i livet, men ibland kan du få allt: C451R/C461R pressarna kombinerar V451R och V461R flexkammarpressar med ett John Deere transportbord för att skapa den optimala inplastarpressen. Transbordet tar emot och överför effektivt balen till inplastaren. Det djupa bordet transporterar balen varsamt med bibehållen form, och arbetar perfekt även under kuperade förhållande.