1 results

Inplastarpress

C441R

Inplastarpress
 • Tandem- eller enkelaxel
 • Premium specificationsnivå
 • Utmärkt i alla slags grödor
 • Pressar cirka 80 perfekta balar i timmen

C451R

Flexkammarpress med inplastare
 • 2,2 m inmatning med hög kapacitet och hög prestanda.
 • Brett, hydrauliskt nedfällbart knivbord avlägsnar även de besvärligaste pluggar
 • Tre fasta drivrullar och två rullar med stor diameter i balkammaren.
 • Effektiv balöverföring via transportbordet även under kuperade förrhållanden

C461R

Flexkammarpress med inplastare
 • 2,2 m bred inmatning med hög kapacitet och hög prestanda.
 • Brett, hydrauliskt nedfällbart knivbord avlägsnar även de besvärligaste pluggar
 • Tre fasta drivrullar och två remdrivna rullar med stor diameter i kammaren.
 • Effektiv balöverföring via transportbordet även under kuperade förhållanden

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.