C441RInplastarpress

  • Tandem- eller enkelaxel
  • Nu med film-mot-film inbindning
  • Utmärkt i de flesta grödor
  • Producerar runt 80 perfekta balar varje timme
  •  Ett högt andrahandsvärde säkrar lägsta kostnad per bal

Med mångsidigheten som signum

C441R innehåller alla F441R-pressens starka sidor, men unyttjar också den höga presterandan hos vårt transportbord för att producera fler balar på en dag. Den justerbara och robusta balkammaren säkerställer enastående baltäthet och balform. Det nedfällbara knivbordet med parallellkinematik avlägsnar omedelbart materialstopp, direkt från hytten. Kombinationen väl beprövad inplastning, kraftigt inmatningssystem och samma balkammare som på F441R-pressen ger dig hållbart ensilage som håller högsta kvalitet.